Göteborgs universitet

Ovetenskaplig bild av konflikten Israel-Palestina i svenska skolböcker

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:20 CET

Bilden av konflikten mellan Israel och Palestina i grundskolans läroböcker framställs utifrån ideologiska antaganden och är dåligt förankrad i såväl forskningen som läroplanens strävan efter ett kritiskt förhållningssätt. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Michael Walls har i sin avhandling studerat hur konflikten mellan Israel och Palestina framställs i grundskolans läroböcker, hur skolböckernas koppling är till forskningen och hur 13 SO-lärare förhåller sig till hur konfliken framställs i böckerna.

Michael Walls använder sig av den så kallade läroplansteorin. Enligt den är innehållet i skolböcker varken objektivt eller sant, utan bestämt av ett större politiskt, ideologiskt och kulturellt sammanhang. Som exempel visar Michael Walls hur konflikten Israel-Palestina framställs i israeliska skolböcker.

– Där vävs bibliska myter samman med nationalistiska symboler. Staten Israel och det judiska folket framställs som för evigt kopplat till sitt land, Eretz Yisrael, som försvarades under det som av israeler kallas självständighetskriget 1948. Denna ideologiska framställning om Israels historia stöds också av landets politiska ledare och etableras i olika statliga institutioner som till exempel skolan, säger Michael Walls.

Hur ser det då ut i de svenska skolböckerna? Det vill säga, i ett svenskt politiskt, ideologiskt och kulturellt sammanhang. Liksom de israeliska skolböckerna betonas det judiska folkets biblisk-nationalistiska koppling till landet. Men här nämns också det palestinska folkets kananitiska koppling till landet. Historiska händelser så som kriget 1948 och Förintelsen nämns, liksom fördrivningen av palestinierna år 1948. De palestinska flyktingarnas situation tas upp och våldsamma handlingar utförda av båda konfliktparter nämns.

Men Michael Walls menar att denna till synes balanserade framställning av konflikten präglas främst av ideologiska antaganden och en svag koppling till etablerad forskning. Detta innebär bland annat att konfliktens asymmetriska maktförhållanden sedan dess början inte kommer med i skolböckerna.

– Vilket i sin tur leder till en obalanserad framställning av konfliktens historia, säger Michael Walls.

- Den ständigt förekommande idén om konfliktparternas jämliga anspråk till landet förhindrar en mer kritisk-reflexiv orientering av konflikthistorien.

Detta anser Michael Walls är problematiskt eftersom en av historieämnets uppgifter är att uppmuntra ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt för både lärare och elever. För att kunna förklara och förstå de komplexa historiska orsakerna till konfliktens uppkomst behöver därför framställningen bli mer forskningsbaserad och mindre ideologisk.

Avhandlingens titel:Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School Books

Författare: Michael Walls Phone: 033-418269/0708 748211

Mejl: michael.walls@globalstudies.gu.se

Opponent: Professor Nurit Peled