Den okända hästen

Ovisshet har ett egenvärde i politiken

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2010 07:00 CET

Politik kan vara fantastiskt intressant och spännande om man kan påverka resultatet. Synd att det ska vara så få förunnat. Demoex vill ändra på den saken. Parlamentariska debatter och omröstningar blir lika spännande som idrottsmatcher om inte resultatet är givet på förhand. Ovissheten skapar dramatik och det är något som vi människor älskar. Det är därför spel, lekar och tävlingar är så populära.

Demoex har hittills bara haft ett enda mandat, men om vi får fler mandat så röstar representanterna i parlamentet för att statistiskt återge hur deltagarna röstar på nätet. Om internetväljarnas åsikter går isär så röstar ombuden olika – några för och några emot.  Tanken är att det ska stärka minoriteterna, göra det politiska systemet mer dynamisk och öka engagemanget. Med statistisk representation kan varje röst vara avgörande och effekten blir att utgången i parlamentet är oviss.

Allmänna val är i regel ovissa och mellan valen är det bestämt på förhand hur partierna kommer att rösta. Vid sällsynta tillfällen uppstår ändå ovisshet i parlamentet. Ofta beror det på att de styrande partierna vill fatta ett beslut som de känner på sig att majoriteten av folket inte gillar.

Ett sådant tillfälle var när Demoex debuterade i kommunfullmäktige i Vallentuna 2002 genom att argumentera emot höjda politikerarvoden. Trots att kommunen gick mot ett stort underskott ville politikerna höja sina arvoden med upp till 390 procent.

I talarstolen ställde sig en ung tjej från Demoex och argumenterade emot sitt egna ekonomiska intresse. Efter debattinlägget hördes en spontan applåd från åhörarläktaren. Koalitionens valde att ändra sig under pågående möte och återremittera frågan.

När parlamentarismen är levande så finns det ingen bättre underhållning. Om vi alltid vet vilket beslut som ska tas, så är parlamentarismen onödig. Det har med maktspridning att göra. Ju mer man kan förutsäga de politiska besluten, desto sämre fungerar demokratin. Ett öppet och demokratiskt samhälle är nämligen inte förutsägbart.

PS
För statistisk mandatfördelning använder Demoex d´Hondts metod