Resenärsforum

Ovissheten är oacceptabel – vi kräver nya rutiner!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 14:50 CET

De senaste dagarnas kaos i tågtrafik och tunnelbanor på grund av den kalla vintern visar på allvarlig brist på information hos de ansvariga. Sveriges Konsumenter och Resenärsforum kräver fortlöpande, korrekt och uppdaterad information på skärmar, tavlor, hemsidor och ur högtalare för att bemöta resenärers behov av trafikinformation. 

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och måste fungera på rimlig nivå. Att ersätta den med bilresor gör den nuvarande redan belastande trafiksituation ännu värre. Köande bilar i tunnlar, på gator och vägar skapar onödig förorening, menar Sveriges Konsumenter och Resenärsforum.

– Kollektivtrafiken är en central samhällsfunktion och det är oacceptabelt att trafikföretag säger åt resenärerna att stanna hemma. Att idag uppmuntra till att använda kollektivtrafik av hållbarhetsskäl känns egendomligt, säger Kurt Hultgren, generalsekreterare vid Resenärsforum.

När stora störningar inträffar i tågtrafiken måste det finnas ett informationssystem som redovisar vad som gäller och vilka alternativ som finns. Det informationssystem som Banverket sköter har inte klarat dessa påfrestningar. Resenärerna har blivit övergivna och felinformerade. Detsamma gäller informationssystemet i SL-trafiken. För att få en fungerande information krävs att fler människor anlitas som agerar ombud och informerar muntligen, tavlor, skärmar, hemsidor och lokala medier används för att snabbt nå ut med information.

– Muntlig informationen är väl så viktig som skriftlig. Att med jämna mellanrum informera resenärer som sitter fast i ett tåg, väntar på en tunnelbana eller på en perrong med uppdaterad och korrekt information är ett minimikrav. Att på skyltar skriva ”oregelbunden trafik,” skapar bara ovisshet och onödig irritation, säger Jan Bertoft, generalsekreterare vid Sveriges Konsumenter.

Resenärsforum och Sveriges Konsumenter kräver att Banverket och SL omedelbart sätter in kompletterande informationsinsatser, både vad gäller den muntliga och det befintliga skyltsystemet.  

För mer information kontakta:
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, tel: 08- 674 43 00 eller 070-797 79 87.
Kurt Hultgren, generalsekreterare Resenärsforum, tel: 08-651 08 651 55 90 eller 0707-88 44 77

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 27 medlemsorganisationer samt enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, och ger ut tidningarna Råd & Rön och KonsumentMakt.

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kolletivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar.