SkorstensFolket Sverige AB

OVK:s framtid? Viktigt möte den 16 november!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 12:47 CET

Tyvärr fick du ett pressmeddelande av misstag ("test"). Vi ber om ursäkt för det.

OVK:s framtid? Viktigt möte den 16 november!

I RISE-projektet Moderniserad ventilationskontroll har branschfolk intervjuats för att bedöma hur OVK fungerar idag och hur framtiden kan bli så bra som möjligt.

Den 16 november hålls ett seminarium i Stockholm där resultaten från undersökningen och förslag på åtgärder presenteras. Byggnadsägare, OVK-kontrollanter, myndigheter, lagstiftare och organisationer träffas för att diskutera framtiden. Ett viktigt möte som i förlängningen kan leda till flera konkreta nyheter gällande OVK.

Bland förslagen att förbättra OVK märks:

  • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
  • Inkludera den nuvarande verksamheten och den faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt, och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyller kraven som ställdes när systemet togs i bruk.
  • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning (Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstiftning) avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
  • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.

SkorstensFolket Sverige AB är Sveriges ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har lokalkontor på mer än 40 orter i Sverige med installatörer behöriga att installera VentilFlex® och FuranFlex®. VentilFlex® och FuranFlex® är infodringsmaterial för tätning av ventilations- och imkanaler, bland annat för att åtgärda underkänd OVK.