Vänsterpartiet

Owe Hellberg: Ett mätbart mål för bostadsbyggandet behövs

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 17:29 CEST

Tillväxtdebatten är i full gång, men inget sägs om bostadsbyggandets betydelse för utvecklingen. Detta trots att bostadsbristen i tillväxtregionerna bevisligen hämmar tillväxten. Den leder till arbetskraftsbrist, sämre möjligheter till studier och för expansiva företag att växa.

Idag finns bostadsbrist i 100 kommuner, ungdomar och barnfamiljer står utan egen bostad, liksom alltfler hemlösa med sociala problem. Gör något som skapar framtidstro för de bostadslösa! Marknaden varken kan eller vill lösa problemen. Varför vågar riksdagen inte ens planera för ett
bostadsbyggande under pågående mandatperiod? På 70-talet gick det ju att fatta beslut om att bygga 1 miljon bostäder.

Vänsterpartiet anser att riksdagen bör anta ett mätbart mål för bostadsbyggandet. Från och med 2007 ska det under en tioårsperiod byggas 30 000 - 40 000 bostäder om året, varav hälften hyresrätter. Dessutom bör 60 000 större ombyggnationer göras för att upprätthålla bostadsstandarden, inte minst i miljonprogramsområdena. Vi vill också att det från och med 2007 ska finnas dels ett permanent investeringsbidrag för nyproduktion av hyresrätter, dels ett permanent investeringsbidrag för ombyggnation.

Den trippelbeskattning som rått för hyresrätten sedan skattereformen är orättvis och måste avskaffas. Om fastighetsskatten i grunden förändras så att boendeform, inte hustyp, beskattas kan den orättvisa trippelbeskattningen av hyresrätten tas bort genom att man helt enkelt avskaffar fastighetsskatten på hyresrätt. Förslaget har funnits länge,
men regeringen drar frågan i långbänk.

Trots att det införts en lagstiftning för de allmännyttiga
bostadsföretagen som mycket tydligt gjort klart för kommunerna vilken rätt de har att ta ut avkastning görs många försök att kringå dessa regler. Eftersom de kommunala bostadsbolagens enda inkomster består av hyresgästernas hyresinbetalningar, betyder det att hyresgästerna förutom hyran också ska betala för andra kommunala angelägenheter som simhallar, kulturhus mm. Om detta är vanligt måste allmännyttighetslagstiftningen förtydligas och kommunerna få klart för sig vilka spelregler som gäller.

- Ska vi leva upp till bostadspolitikens portalparagraf om allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad är det hög tid att långsiktigt åtgärda problemen. En bostad är ingen marknadsvara, utan en social rättighet inskriven i svensk grundlag, sade Owe Hellberg.

Mer information: Owe Hellberg, tel. 070-533 42 01

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se