Riksantikvarieämbetet

Oxarna Bosse och Lasse får medalj

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:12 CET

I år går Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till två riktiga tungviktare - nämligen till dragoxarna Bosse och Lasse samt till deras körkarl Erik Svensson. Erik Svensson är initiativtagare till oxprojektet i Brantestad. Med sina oxar Bosse och Lasse bevarar han ett utrotningshotat kulturarv. Medaljen delas ut idag vid Riksantikvarieämbetets Höstmöte.

Dragoxar har använts från förhistorisk tid ända in på 1900-talet, men är idag ett immateriellt kulturarv som är på väg att försvinna. Erik Svensson från Brantestad ärvde kunskapen om hur man hanterar dragoxar av sin far. Som en av entusiasterna i Frödinge hembygdsförening startade han 2002 ett projekt för att föra kunskapen om oxdrift vidare. Bosse och Lasse blev de två utvalda oxarna som kördes in. Nu har verksamheten växt till ett viktigt projekt för landsbygdsutveckling med kulturhistoriska förtecken.

Vid Riksantikvarieämbetets Höstmöte delar styrelseordförande Bengt KÅ Johansson ut förtjänstmedaljen med följande motivering:

”Med ett glödande engagemang, bottnandes i en helhetssyn på landskapet och de värden detta rymmer, bevarar Erik Svensson tillsammans med oxarna Bosse och Lasse och deras körkarlar ett utrotningshotat kulturarv och visar på den dynamik kulturarvet besitter och på hur kulturarv kan komma till både glädje och nytta.

Kunskapen och handlaget i konsten att hantera oxar förs vidare och får upplevas av alltifrån skolelever, boende på behandlingshem och äldreboende till bröllopspar och kungligheter.

I kölvattnet av det initiativ som vuxit till ett helt landsbygdsutvecklingsprojekt, bevaras ett ”mulen landskap” och skapas synergieffekter som kommer landskapet, bygden och dess besökare till gagn och glädje.”

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut sedan 1981. Medaljen är en belöning till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Erik Svensson tar emot medalj samt diplom i den 29 november klockan 11 i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte på Talk i Älvsjö.