Oxyfi AB

Oxyfi förstärker IT-miljö i Veolias fjärrtågsvagnar

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 07:45 CET

Mer gratis internet till alla resenärer och en ny webbportal är något av innehållet i Veolias senaste uppdatering av IT-miljön ombord på sina fjärrtåg.

”Vi har erbjudit internet i alla fjärrtågsvagnar under flera år och användandet växer kraftigt varför vi nu beslutat om att utöka och komplettera denna ombordtjänst” – säger Marco Andersson, fjärrtågschef på Veolia.

Tekniklösningen kommer från Oxyfi som kommer att ansluta ytterligare 13 vagnar till kommunikationsplattformen oxConnect. Den tidigare gränsen om maximalt 500 MB data per månad och resenär höjs också till 1 000 MB.

Veolia lanserar även en ny webbportal ombord som Oxyfi hjälpt till att utveckla. Här får resenärerna information om Veolias tjänster och kan följa tågets färd genom Sverige via en GPS-styrd karta. Kartan visar tågets position, hastighet, topphastighet samt signalstyrkan för aktuellt 3G-nät. På sikt ska webbportalen kompletteras med bland annat information om beräknad ankomsttid.

Affären inkluderar oxInformationBroker, en ny produkt från Oxyfi. Denna systemlösning möjliggör att i realtid dela vilket fordonsdata som helst med ett eller flera behöriga system. I Veolia-projektet används oxInformationBroker för att dela aktuell och historisk GPS-information om respektive tågs geografiska position med två externa system, ett webbkartsystem och ett övervakningssystem.

”Fördelen med oxInformationBroker är att fordonsoperatören kan låta flera olika tillämpningar och systemleverantörer samutnyttja utrustning ombord” – säger Håkan Larsson, vd på Oxyfi. ”På detta sätt slipper operatören/fordonsägaren en skog av antenner på fordonen och behöver heller inte hantera flera dataabonnemang per fordon” – fortsätter Håkan.

Hälften av de nya vagnarna är redan anslutna till oxConnect och resten kopplas upp succesivt under november-december.

För mer information:
För mer information, kontakta Veolia Transports pressjour: 0770-33 11 33 eller Håkan Larsson, vd Oxyfi, på 073 037 8001 eller hakan@oxyfi.se

Fakta om Veolia Transport Sverige:
Veolia Transport driver persontrafik på entreprenad åt Rikstrafiken, länstrafikbolag, kommuner och landsting i hela Sverige. Vi är Sveriges största operatör inom persontrafik. Varje dag åker cirka en miljoner resenärer med Veolia Transport i Sverige. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i vårt arbete som sköts av 5 000 medarbetare. Veolia Transport har bedrivit persontrafik världen över sedan 1911 och finns idag i 30 länder.

www.veolia-transport.se

Fakta om Oxyfi AB
Vi hjälper våra kunder att skapa moderna trafiksystemlösningar genom att koppla upp bussar och tåg mot internet. Med våra produkter kan du informera och underhålla dina resenärer digitalt medan de reser och själv få relevant fordonsinformation i real-tid.

www.oxyfi.com