Oxyma Innovation

Oxyma föreläser om lönsam produktutveckling på Ångströmslaboratoriet

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:19 CEST

Oxyma Innovations Vd, Johan Norelius, föreläste inför forskare och doktorander på Ångströmslaboratoriet. Temat var ”Från briljant idé till lönsam produkt” och eventet ett samarbete mellan Ångströms Materialakademi och Venture Cup Öst.

Under ett lunchföredrag på Ångströmlaboratoriet bjöds Oxymas VD, Johan Norelius, in för att prata om produktutveckling och hur man går från idé till lönsam produkt.

- Forskare är experter inom sitt område och på sin teknik. Men för att skapa en lönsam affär så krävs att de kan omsätta sin kunskap till produkter som fyller användarnas behov och utnyttjar marknadens möjligheter. Säger Cecilia Dahlgren arrangör från Venture Cup Öst.

Oxyma Innovations konsulter jobbar med produktutveckling varje dag. Variationen mellan projekten är stora men har alltid två bitar gemensamt: Produkten ska bli lönsam och projekten ska löpa så smidigt som möjligt. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Oxyma produkter som passar företaget, användaren och marknaden.

- Ofta utgår företag från tekniken när det ska ta fram en ny produkt. De konstruerar en lösning som fungerar perfekt på ett tekniskt plan men som kanske inte tar stöd i affärsmöjligheten. Det händer även rätt ofta att företag tror sig veta vad sina kunder behöver och utvecklar produkten utifrån det. Det är dock inte säkert att det blir den produkt som kunderna efterfrågar. Säger Johan Norelius.

För att lyckas göra sin idé till en lönsam produkt gäller det att tänka efter före säger Johan vidare. Med det menar han att man bör lägga tid på att ta fram en grundlig produktdefinition innan man grottar in sig i tekniska lösningar. Han nämner några exempel på punkter man bör ha koll på innan man väljer tekniska lösningar:

  • Ta reda på vilka faktorer som är avgörande för din lönsamhet och hur dessa påverkar produktens utformning.
  • Var säker på att du vet vad det är för egenskaper som kunderna efterfrågar. Både estetiskt och funktionsmässigt. Gör användarstudier och funktionsanalyser.
  • Gör din produktkalkyl ordentligt. Det är den kalkylen du tar beslut på och som påverkar din möjlighet till lönsamhet.
  • Fundera på om distributionen och försäljningen kan påverka utformningen.
  • Ha koll på dina konkurrenters produkter. Vad är bra och dåligt med dessa?

Mer info om Oxyma: www.oxyma.se

 

Ångströms Materialakademi, ÅMA, är en strategisk forskningsplattform som leds av Uppsala Universitet Innovation. Tanken med ÅMA är att öka samarbetet mellan materialforskningen på Ångströmlaboratoriet och näringslivet.  Målet är att mer kunskap från forskningen ska komma ut i samhället.  
Mer info om ÅMA: http://www.uuinnovation.uu.se/projectweb/portalproject/%C5MA.html

Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag. Via en genomtänkt process med handledning, feedback, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande företag.
Mer info om Venture Cup: www.venturecup.se

VILL DU ANVÄNDA TEXTEN?
KONTAKTA: Hanna Johansson, 0733175317

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna omfattar såväl idégenerering, konceptarbete, industridesign och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta produktutvecklare som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom bland annat medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.