Oxyma Innovation

Oxyma utmanar en traditionell bransch med affärsfokuserad produktutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 15:40 CEST

Vår metod är överlägsen tidigare sätt att arbeta med produktutveckling.Johan Norelius och Ulf Linn, ägare till det snabbväxande Solnaföretaget Oxyma Innovation AB utmanar hela teknikkonsultbranschen. Båda har ett gediget kunnande med sig i bagaget både från industrin och konsultbranschen. Nu vill de revolutionera branschen genom att arbeta med affärsfokuserad produktutveckling.

- Vi vet att sju av tio produkter aldrig uppnår den lönsamhet, som kalkylen innan beskrev, säger Johan Norelius, VD för Oxyma, och hänvisar till en amerikansk undersökning. Därför är det så viktigt att utgå från affärsmöjligheten och kundens behov och inte enbart från själva produktidén. I den traditionella produktutvecklingen är det mest skruvar och muttrar och alldeles för lite strategisk affärsutveckling.

En av kunderna är AGA, som nu satsar hårdare på konsumentmarknaden och lanserar en ny produkt, som kolsyrar dricksvatten direkt i vattenkranen. Oxyma har varit med att utveckla den produkten från idé till produkt.

- Oxyma har varit mycket lyhörda för våra tankar och samtidigt kommit med lösningar som hela tiden förde projektet framåt, säger Kurt Svantesson på AGA Consumer, som inte tvekar en sekund för att anlita företaget för nya uppdrag.

Att valet föll på Oxyma hänger samman med företaget arbetar med produktutveckling i ett affärsstrategiskt perspektiv. Oxyma har integrerat industridesignerns förmåga att se till helheten med konstruktörens skicklighet att skapa kostnadseffektiva konstruktionslösningar. Företaget har också vänt på traditionella arbetssätt för teknikkonsulter. Normalt arbetar inte designers och konstruktörer sida vid sida och enligt kutym i branschen så specialiserar sig teknikkonsultföretagen på en bransch.

Oxyma arbetar med alla företag som utvecklar produkter man kan ta på. Företaget har kunder inom både medicinteknisk teknik, verkstadsindustrin och fritidsprodukter.

- Att våra utvecklingsteam arbetar med alla branscher ger dem bred erfarenheter och nya infallsvinklar, som kan komma till nytta i andra projekt i andra branscher, säger Ulf Linn, vice VD.

Metoden som Oxyma utvecklat går ut på att konsultteamet börjar med att identifiera behoven och formulerar en produktdefinition. Detta görs i nära samarbete med kundföretagets ledningsgrupp. Redan på det här stadiet ska den nya produkten kunna marknadsföras.

- Vi har redan kunnat se vilken styrka vår strategiska produktutvecklingsmetod har, säger Johan Norelius. Det är ett nytt sätt att tänka och få företagens ledningsgrupper att lättare förstå produktutveckling och se affärsmöjligheterna.

Oxyma är ett ungt företag med idag 25 anställda. Johan Norelius startade företaget 2004 tillsammans med Ulf Linn, vice VD och kring dem finns ett handplockat gäng av designers och teknikkonsulter med 12 års yrkeserfarenhet i genomsnitt.

Vad Oxyma gör är att utmana en traditionell bransch. Företagets vision är att bli det naturliga valet hos kunderna, när de letar efter teknikkonsulter. Idag har Oxyma en promille av marknaden men ambitionen är att växa med 50-80 procent per år med bibehållen lönsamhet. Planer finns att etablera sig på andra orter i Sverige och Europa.

- Vi vet att vår metod är överlägsen, säger Johan Norelius och menar att de traditionella teknikkonsultföretagens sätt att utveckla nya produkter är gammalmodigt

För ytterligare information kontakta

Johan Norelius, VD Oxyma Innovation AB, Tfn 08-410 008 30, eller Ulf Linn, vice VD, Tfn 08- 410 008 31