Parkering Malmö

P-huset Fullriggaren – Sveriges miljövänligaste parkeringshus

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 08:00 CET

Nu startar byggnationen av P-huset Fullriggaren i Västra hamnen. Parkering Malmö sätter här en ny nivå på vad ett miljövänligt parkeringshus kan vara.

P-huset ska bl a förberedas för lokal energiproduktion i form av två vertikala vindkraftsverk som kan utnyttja Västra hamnens gynnsamma vindläge. Även solceller integreras i fasaden mot söder som ska bidra till att minska byggnadens elbehov.


-Västra Hamnen är en stadsdel där långsiktig hållbarhet och miljö sätts i fokus. Här vill vi vara med och bygga framtidens parkeringshus med bilpool och laddningsstationer på de mest attraktiva platserna i anläggningen. I städer som förtätas kommer vi framöver att få se allt fler lösningar på att långsiktigt minska det privata bilinnehavet, men där man ändå kan ha fri tillgång till bil vid behov, säger Tomas Strandberg, VD på Parkering Malmö.


Fullriggaren i Shanghai

I oktober 2010 presenterades P-huset Fullriggaren och miljöinsatserna på Expo 2010 i Shanghai. Mässans fokus var hållbara städer. 

I kvarteret Fullriggaren i västra hamnen ska det, förutom parkeringshus, byggas bostäder, kontor, förskola och LSS-boende. Byggherregruppen består av tolv byggherrar som under två års tid samarbetat för en gemensam kunskapsbas och gemensamma referenser gällande energieffektivitet, fuktsäkert byggande, ventilation, grönska i staden, öppen dagvattenhantering, m.m.

Kontakt:
Tomas Strandberg, VD Parkering Malmö, tfn.0704-341907

Parkering Malmö skapar plats. Vi är ett expansivt kommunalt bolag som bygger, hyr ut och övervakar parkeringsplatser i Malmö. Alla pengar som kommer in går rakt ut igen – för att skapa fler parkeringsplatser, underhålla vägar och försköna Malmös gator och torg. Idag är vi cirka 130 medarbetare som arbetar offensivt med teknisk och administrativ utveckling. Vi äger sju parkeringshus och ansvarar för mer än 30 000 platser åt olika fastighetsägare. Vi finns till för dig och alla andra som behöver plats. Läs mer på www.pmalmo.se.