Infracontrol AB

Bättre stadsmiljö med småskalig parkeringsinformation

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 08:10 CEST

Många av oss kör runt på en parkeringsplats bara för att efter ett tag konstatera att det faktiskt är fullt...så det är bara att köra vidare, fastän man har bråttom. Men tänk om du fick information i tid, så att du kunde se om det fanns lediga platser kvar? Det skulle ju spara både tid och pengar. Lösningen finns, i form av småskaliga P-infosystem som med trådlös kommunikation räknar bilar, visar information på skyltar och skapar bättre flyt i din vardag.  

Fler och fler städer inser fördelen med ett parkeringsledningssystem som hjälper bilisterna att snabbt och enkelt hitta en ledig parkering. Det minskar både trafikmängd och miljöpåverkan, samtidigt som man får kontroll på parkeringssituationen och kan styra trafiken dit man vill ha den.

Men man måste inte satsa på ett fullskaligt parkeringsledningssystem för en hel stad. Även parkeringsledningssystem i liten skala kan göra stor nytta. Ett bra exempel på det sätts snart i drift i det expansiva området på Lindholmen i Göteborg. Två strategiskt placerade skyltar kommer att visa om det finns lediga platser på en av de större parkeringarna så att man kan välja väg i tid.

- Det här visar ju hur ett relativt litet parkeringsledningssystem kan skapa bättre flyt i trafiken, säger Pia Holmin, projektledare. Nu får man veta om det finns lediga platser redan när man kör i Lindholmsallén och samtidigt får man vägledning hur man skall köra för att nå fram till parkeringen.

Parkeringsledningssystemet bygger på att man räknar antalet in- och utpasserande bilar till parkeringsanläggningen. Det görs i det här fallet med magnetslingor som är nedfrästa i in- och utfarterna till parkeringen. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan, utifrån inställda parametrar, presenterar antalet lediga platser på de elektroniska skyltarna.
All kommunikation sker via GPRS/3G.

Projektet på Lindholmen genomförs i samarbete med Focus Neon, som står för leverans av skyltar och detekteringsutrustning. P-infosystemet skall vara i drift under september.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.