Edge HR

P-riks och Thomson Fakta i unikt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:05 CET

Med start i november erbjuder informationsförlaget Thomson Fakta P-riks deras medlemmar fri tillgång till studentversionen av webbtjänsten HR Business Tool. Ambitionen är att tillsammans med P-riks rusta studenterna bättre inför arbetslivet.

Samarbetet innebär att alla medlemmar i P-riks, Sveriges Personalstuderandes Riksförbund, får fri tillgång till en studentversion av Thomson Faktas HR Business Tool. Det är en webbaserad HR-tjänst (HR=Human Resources) som lanserades på den svenska marknaden i januari i år och som syftar till att stödja HR-specialister i deras arbetsprocesser.

– För oss handlar samarbetet om att vi som läser till personalvetare tidigt ska få tillgång till den information och den typ av verktyg och system som yrkesverksamma redan har. Det gör oss mer attraktiva när vi själva ska ut i arbetslivet. Samtidigt är det ett modernt sätt att både söka information på och tillägna sig kunskap. Dessutom blir det roligare att studera, säger Johan Areskoug, ordförande i P-riks.

– Det är första gången vi etablerar den här sortens samarbete. Vi vill tidigt knyta relationer med blivande HR-specialister, som är en av våra kärnmålgrupper. Vår förhoppning är att studenterna ska ha nytta av HR-tjänsten samtidigt vill vi att studierna ska bli ännu mer inspirerande. På det sättet förbereder vi också studenterna på ett bra sätt inför arbetslivet, säger Andreas Mühlich marknadsansvarig på Thomson Fakta.


För mer information
Johan Areskoug, ordförande P-riks, tel 0735-32 48 95, e-post: ordforande@priks.se
Andreas Mühlich, Marknadsansvarig Thomson Fakta AB, tel 0708-587 676 e-post: andreas.muhlich@thomson.com


Om P-riks
P-riks, Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, är en intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till P-utbildningarna vid Sveriges Universitet och Högskolor. För närvarande innefattar P-riks tolv studerandeföreningar från Lund i söder till Umeå i norr. Arbetet inom P-riks sker ideellt och i demokratisk anda av representanter från respektive studerandeförening. P-riks har bl a till uppgift att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna och verka för hög utbildningskvalitet inom P-utbildningarna.


Om Thomson Fakta
Thomson Fakta är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 150 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg och processtöd inom områdena juridik, skatter, ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).

Om HR Business Tool
HR Business Tool är en omfattande webbtjänst anpassad för HR-specialister. Tjänsten ger för första gången HR-specialister konkreta verktyg och möjligheter att kunna integrera HR-frågorna i företagets verksamhet. HR Business Tool minimerar det administrativa arbetet och frigör mer tid för strategiskt arbete. Förutom en omfattande kunskapsbank ingår en verktygsdel med nyckeltalsverktyg, chefsverktyg, praktikfall och Helpline.