Brilliant Smile Sweden

P3 Nyheter avböjer live-intervju med Brilliant Smile inför reportage om tandblekning

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 09:57 CEST

Hösten 2012 förändrade EU kosmetikalagstiftningen gällande tandblekning, men eftersom tandblekning inte enbart kan klassas som kosmetika blev innebörden förvirrande för många. P3 Nyheter kontaktade Brilliant Smile för intervju inom ämnet, men avböjde möjlighet till live-intervju. Brilliant Smile valde därför att bemöta journalistens frågor skriftligen, vilket härmed visas i sitt fulla sammanhang.

Sedan hösten 2012 har tandblekning, framförallt dess märkning och användning, varit omdiskuterat som resultat av att EU ändrade sin kosmetikalagstiftning gällande ämnet. Emellertid påverkades inte den medicintekniska lagstiftningen, under vilken även tandblekning kan förekomma, och det rådde initialt oklarheter kring hur medicinteknisk tandblekning skulle behandlas. Faktum är att märkningen avgör vilken lagstiftning som gäller, med andra ord skiljer sig begränsningar och krav för användning och distribution beroende på om tandblekningsprodukten märks som antingen kosmetisk eller medicinteknisk.

I avvaktan på förtydligande från svenska myndigheter stoppade Brilliant Smile Sweden tillfälligt distributionen av sin medicintekniska tandblekning, till förmån för konkurrenterna vars försäljning av liknande preparat inte upphörde.

När det stod klart att det inte fanns något legalt stöd för att hindra tandblekningsprodukter med medicinteknisk märkning från att säljas enligt den gällande medicintekniska lagstiftningen valde Brilliant Smile Sweden därmed att återuppta distributionen, eftersom giltigt medicintekniskt certifikat både fanns och hade dessutom blivit förnyat.

 

Reportage P3 Nyheter

Brilliant Smile Sweden söktes i förra veckan av en journalist på uppdrag av P3 Nyheter, Sveriges Radio, där en intervju efterfrågades angående märkningen av Brilliant Smiles tandblekningsprodukter, samt produkternas säkerhet. Enligt journalisten är Brilliant Smile den enda leverantören som sökts för intervju, trots att det finns flertalet andra varumärken som distribuerar medicintekniska tandblekningsprodukter på den svenska marknaden. För att undvika att ett uttalande från Brilliant Smile skulle tas ur sitt sammanhang erbjöds en live-intervju, vilket P3 Nyheter avböjde. Även skriftlig respons på P3 Nyheters frågeställning avböjdes, med anledning av att svaret var för långt.

Brilliant Smile Sweden menar att korta citat inte kan bemöta frågeställningen, då den förhållandevis komplicerade lagstiftningen kräver utförlig redogörelse. Därmed offentliggörs Brilliant Smile Swedens fulla respons nedan.

 

P3 NYHETER FRÅGESTÄLLNING:


- Varför klassar ni era som produkter som medicintekniska istället för kosmetiska?

- Vad baserar ni ert påstående att metoden är ”helt ofarlig” på?

BRILLIANT SMILE SWEDEN
SVAR:

 

  • Vi producerar/klassificerar inte några medicintekniska produkter. De produkter som vi säljer som är medicintekniska köper vi in via en ISO13485-klassificerad fabrik i Tyskland och har gjort så sedan 2005. Dessa produkter är godkända via EUs anmälda organ. Senaste godkännandet skedde 2015.

    Vi marknadsför även kosmetiska produkter och dessa står vi själva som producent för. Samtliga produkter följer gällande europeiska lagstiftningar.
    De två olika produkttyperna lyder under olika regelverk. Vi följer gällande regelverk och lagar.

  • Vi baserar vårt påstående om "helt ofarliga" på följande två grunder;
    • De medicintekniska produkter vi säljer har genomgått rigorösa tester innan de har fått släppas på marknaden. Både in vitro och in vivo.
    • Vår kliniska erfarenhet inom området är mycket omfattande. Hundratusentals personer har blekt sig med våra produkter sedan start. Vi har till dags dato inte fått någon rapport på någon som har fått bestående men av en tandblekning.

Jag antar att du också undrar över om det finns biverkningar. De biverkningar som har rapporterats handlar om övergående ilningar och övergående påverkan på gingiva (tandkött). I de allra flesta fall handlar det om besvär som är borta dagen efter. I ovanliga fall kan besvären hålla i sig några dagar. Det är mycket sällsynt med biverkningar som varar längre än så.


Brilliant Smile är ett svenskt varumärke och företaget grundades i Göteborg, Sverige, år 2003. Vi är idag en av den svenska marknadens största aktörer inom tandblekning. Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att erbjuda kvalitetsprodukter som avlägsnar missfärgningar och ger vita tänder, utan att skada tändernas emalj.