Granskningsnämnden för radio och TV

P3:s humorprogram stred inte mot bestämmelsen om

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:07 CET

Granskningsnämnden friade P3:s Programmet som fortfarande inte får heta
bögradio med ett inslag av ståuppkomikern Anders Celin.

I programmet intervjuades och uppträdde ståuppkomikern Anders Celin. Han
framförde ett stand-up-nummer som var utformat som ett tal med råd till
avgångselever på gymnasiet. Flera av råden handlade om sex och några av dem om
sex med personer med Downs syndrom. Anmälarna – sammanlagt 35 stycken –
ansåg bl.a. att inslaget var förnedrande och kränkande för personer med Downs
syndrom och deras anhöriga.

Nämnden ansåg att inslaget säkerligen var stötande för många lyssnare. Det
framgick enligt nämnden inte helt tydligt att udden var riktad mot människors
attityder och fördomar. Lämpligheten att sända inslaget kunde därför diskuteras,
särskilt med hänsyn till den varsamhet som krävs med inslag som kan uppfattas som
uppenbart kränkande för människor med funktionshinder. Det fanns dock enligt
nämnden inte anledning att betvivla att inslaget inte var avsett att kränka
funktionshindrade. Mot den bakgrunden och med beaktande av att det ska råda en
vidsträckt yttrandefrihet i radion ansåg nämnden att inslaget inte stred mot
bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

BAKGRUND
Enligt ska programföretaget ta hänsyn till radions särskilda genomslagskraft när det gäller
programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen (9 § i SR:s sändningstillstånd).
Bestämmelsen innebär bl.a. en skyldighet för programföretaget att visa varsamhet med
sådana program eller inslag som kan uppfattas som uppenbart kränkande mot människor med olika
former av handikapp eller sjukdomar. Bestämmelsen innebär enligt Granskningsnämndens praxis även
att varsamhet måste iakttas när det gäller program eller inslag som kan uppfattas som uppmaningar till
brott eller annat särskilt hänsynslöst beteende.

Enligt den s.k. instruktionen i yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 5 §) ska den som vakar över att
grundlagen efterlevs ha i åtanke att yttrandefriheten är grundvalen för ett fritt samhällsskick, fästa sin
uppmärksamhet mera på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla.

Handläggare: Mattias Wande, telefon 08-606 79 77
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se