PA Resources AB

PA RESOURCES AB FÖRSTÄRKER KONCERNLEDNINGEN MED CFO

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:17 CEST

Olje- och gasbolaget PA Resources AB har utsett Bo Askvik till ekonomi- och finansdirektör (CFO). Bo Askvik har bred erfarenhet inom internationell kapitalmarknad och som CFO från flera börsnoterade bolag. Han blir medlem i PA Resources koncernledningsgrupp.

Bo Askvik (49 år) tillträder tjänsten som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på PA Resources AB den 1 september 2007.
Han kommer att ansvara för koncernstab ekonomi och finans och ingå i bolagets koncernledningsgrupp med placering i Stockholm.

- Jag ser fram emot att samarbeta med Bo Askvik. PA Resources har vuxit kraftigt de senaste åren och har fortsatt högt ställda mål. Det ställs därför allt större krav på koncernens ekonomi- och finansprocesser. En förstärkning av koncernledningen med Bo Askviks erfarenhet är i detta perspektiv naturligt och välkommet, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef på PA Resources.

Bo Askvik kommer närmast från Sanitec Corporation, där han varit CFO. Dessförinnan har Bo Askvik bland annat erfarenhet som CFO från SAPA AB och Intrum Justitia AB. Han har även erfarenhet från den petrokemiska industrin, där han bland annat deltog i arbetet med att slå samman Nestes och Statoils petrokemiska verksamheter i ett och samma bolag - Borealis. Bo Askvik har en MBA-utbildning från Handelshögskolan i Stockholm.


Stockholm, 17 augusti 2007
PA Resources AB (publ)


För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef
PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se
PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).

PA Resources koncernens intäkter under 2006 uppgick till cirka 843 MSEK. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt OMX Nordiska Börs i Stockholm, Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se.


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige.