PA Resources AB

PA Resources ABs delårsrapport för kvartal 1, 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:21 CEST

PA Resources AB:s delårsrapport för kvartal 1, 2009: Fokus på ökad produktionSammanfattning första kvartalet 2009 *Koncernens intäkter från försäljning av råolja minskade under första kvartalet och uppgick till 330,3 (627,0) MSEK. Minskningen beror på halverade oljepriser och tillfälligt lägre produktion jämfört med samma period föregående år. * Vinst före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 159,4 (445,7) MSEK. * Rörelseresultatet under kvartalet blev -16,7 (367,2) MSEK. * Periodens resultat efter skatt uppgick till -63,4 (234,1) MSEK. *Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,44 (1,61) SEK och resultat per aktie efter utspädning blev -0,44 (1,61) SEK. * Eget kapital ökade till 4 659,8 (3 513,3) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 48,0 (43,4) procent. *Nyemissionen av konvertibler som fulltecknades tillförde koncernen 1 089,3 MSEK i likvida medel och ingår i kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Kommentar från VD och koncernchef Ulrik Jansson
-Vårt fokus under första och andra kvartalet är att säkerställa produktionsstarten på Azuritefältet i Republiken Kongo, som ger oss produktion i ytterligare en region. Projektet går enligt plan och fältet ska börja producera i slutet av andra kvartalet 2009. Vi kommer också att öka produktionen genom ytterligare en produktionsbrunn på Didonfältet i Tunisien under andra kvartalet. Stockholm, 2009-04-29 PA Resources AB (publ) (För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.)
Vid frågor, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB Mobil: +46 8 21 83 82. E-post: ir@paresources.se eller Bo Askvik
CFO, PA Resources AB
Mobil: +46 708 19 59 18. E-post: bo.askvik@paresources.se
Presentation av delårsrapporten den 29 april 2009
PA Resources presenterar resultatet för första kvartalet 2009 för media, analytiker och investerare onsdagen den 29 april kl. 10.00 (CET) på Scandic Anglais (Rum: Birk), Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Du kan också följa presentationen, eller se en inspelning i efterhand, via företagets webbplats www.paresources.se.
PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.