PA Resources AB

PA RESOURCES EMITTERAR ETT OBLIGATIONSLÅN

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:58 CET

PA Resources har beslutat att emittera ett nytt obligationslån till ett värde av 100 miljoner USD (motsvarande ca 717,2 SEK). Emissionen har fulltecknats av norska och internationella investerare.

De nya obligationerna utfärdas av koncernens bolag Didon Tunisia Pty Ltd med en ovillkorlig borgensförbindelse från PA Resources AB. Som säkerhet lämnas alla utestående aktier i Didon Tunisia Pty Ltd, vars dotterbolag Didon Pty Limited Tunisian Bransch är ägare av PA Resources-koncernens andelar i Didon-, Zarat- och Elyssa-fälten i Tunisien.

Obligationerna har en kupongränta på tre månader Libor plus 3,50 procent. Avbetalningar på lånet kommer att ske med 10 miljoner USD år 2009, 10 miljoner USD år 2010 och 10 miljoner USD år 2011, medan återstående lånesumma uppgående till 70 miljoner USD kommer att förfalla till betalning i mars 2012.

Nettobehållningen från lånet kommer att användas dels till att refinansiera utestående förpliktelser med ABC International Bank Plc., dels till att finansiera planerade aktiviteter på Didon-, Zarat- och Elyssa-fälten.

- PA Resources är mycket nöjda med det mottagande obligationslånet har fått hittills på kapitalmarknaden. Vi har därigenom ytterligare stärkt koncernens möjligheter att expandera, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef för PA Resources.

Just nu färdigställs lånedokumentationen för emissionen av obligationer. Transaktionen förväntas vara slutförd runt den 13 mars 2007.

Pareto Securities ASA har fått mandat att vara rådgivare för emissionen av obligationen.


Oslo, 22 februari 2007
PA Resources AB (publ)


För mer information, kontakta gärna:
Ole C Wiborg
CFO
PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 10
PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tio licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).
PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se.