PA Resources AB

PA RESOURCES HAR PÅBÖRJAT PROSPEKTERINGSBORRNING I MAKTHAR-OMRÅDET

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:39 CEST

Olje- och gasbolaget PA Resources AB (publ) har påbörjat borrningen av en prospekteringsbrunn i Linda-prospektet i prospekteringsområdet Makthar i Tunisien. Borrningen beräknas ta cirka 1,5 månad. Därefter ska ytterligare en prospekteringsbrunn borras i Serraguia-prospektet i samma område.

Prospekteringsområdet Makthar ligger i de västra delarna av centrala Tunisien och i närheten av de producerande oljefälten Douleb, Semmama och Tamesmida. En intern utvärdering av Makthar slutfördes i början av 2007, med syftet att fastställa och ranka de intressantaste prospekten, konstaterades att Linda- och Serraguia-prospekten är de två intressantaste prospekten i området. Detta framkom även i en tredjepartsvärdering.

Den 16 augusti 2007 påbörjade borriggen CTF06 borrningen av en prospekteringsbrunn i Linda-prospektet. Brunnens planerade djup är cirka 1 680 meter. Borrningen på Serraguia-prospektet ska enligt planerna starta under tredje kvartalet 2007.

- Jag är mycket nöjd med att borrprogrammet på Makthar-området nu har kommit igång. De två prospekten ligger i närheten av befintliga produktionsanläggningar på Tamesmida-fältet, vilket gör att vi snabbt kan få ett oljefynd i produktion. Ett oljefynd skulle vidare innebära att vi kan börja planera för borrning av en mängd andra prospekt som finns i området, säger Ulrik Jansson, VD och CEO på PA Resources.

PA Resources har genom ett dotterbolag 45 procents ägarandel och är operatör för licensen. Partner är ETAP som äger 55 procents andel i licensen.

Stockholm, 16 augusti 2007
PA Resources AB (publ)


För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se
eller
Trond Bjerkan
Vice VD, PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 10
E-post: info@paresources.noPA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).

PA Resources AB hade intäkter om cirka 843 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt OMX Nordiska Börs i Stockholm, Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige.