PA Resources AB

PA RESOURCES: PA RESOURCES TREDUBBLAR RESULTATET OCH INTÄKTERNA

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 08:58 CET

Sammanfattning 1 januari - 31 december 2006

§ Resultat efter skatt under 2006 uppgick till 288,9 MSEK (78,8).
§ Koncernens intäkter uppgick till 930,1 MSEK (281,2).
§ Rörelseresultatet uppgick till 443,6 MSEK (180,2) och rörelsemarginalen var 48 procent (64).
§ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 385,8 MSEK (153,2).
§ EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 555,7 MSEK (189,9).
§ Räntabilitet på totalt eget kapital uppgick till 12,5 procent (6,4) och räntabilitet på totalt sysselsatt eget kapital uppgick till 11,1 procent (9,4).
§ Nettoresultat per aktie före utspädning blev 2,10 (0,70) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 2,09 (0,70).
§ Periodens kassaflöde var -62,0 MSEK (703,0) och likvida medel uppgick till 669,6 MSEK (750,1) vid periodens slut.
§ Produktionen under 2006 uppgick till 1 957 000 (893 000) fat oljeekvivalenter, varav 1 957 000 (822 000) fat olja och 0 (71 000) fat oljeekvivalenter gas.
§ Genomsnittlig produktion per dag uppgick till 5 362 (2 252) fat oljeekvivalenter olja under helåret 2006.
§ Totalt såldes 2 012 000 (894 000) fat olja under 2006 till ett snittpris på 66,63 USD/fat (57,30).

Sammanfattning kvartal 4, 2006
§ Resultat efter skatt under fjärde kvartalet 2006 uppgick till 100,3 MSEK (21,9).
§ Koncernens intäkter uppgick till 178,5 MSEK (117,3).
§ Rörelseresultatet uppgick till 70,1 MSEK (71,0) och rörelsemarginalen var 39 procent (60).
§ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 78,0 MSEK (59,2).
§ EBITDA (vinst före räntor, skatt och avskrivningar) uppgick till 84,4 MSEK (74,3).
§ Räntabilitet på totalt eget kapital uppgick till 4,3 procent (1,7).
§ Nettoresultat per aktie före utspädning blev 0,71 (0,17) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 0,71 (0,17).
§ Produktionen under perioden 1 oktober - 31 december 2006 uppgick till 432 000 (291 000) fat oljeekvivalenter, varav 432 000 (291 000) fat olja och 0 (0) fat oljeekvivalenter gas.
§ Genomsnittlig produktion per dag uppgick till 4 696 (3 163) fat oljeekvivalenter olja under perioden.
§ Totalt såldes 433 000 (467 000) fat oljeekvivalenter olja under perioden till ett snittpris på 59,85 USD/fat (55,95).

VD och koncernchef Ulrik Janssons sammanfattande kommentarer
- År 2006 var ett finansiellt framgångsrikt år för PA Resources. Vi har mer än tredubblat både intäkterna och resultatet jämfört med 2005 genom att fortsätta med vår tillväxtstrategi. Förvärvet av resterande licensandelar i Didon-fältet i Tunisien i slutet av 2005 gav oss en betydligt ökad produktion under 2006.

- Året har karaktäriserats av hårt arbete för att öka produktionen ytterligare från oljetillgångarna på Didon-fältet i Tunisien. Trots att utvecklingsprojektet försenades vid några tillfällen har vi, tack vare hårt arbete av våra medarbetare, färdigställt koncernens första egna produktionsplattform. Vi borrade dessutom en ny produktionsbrunn, kopplade den till plattformen och kunde i början av december ta den i drift. Efter årets utgång har vi arbetat med de återstående arbetena för att koppla in det nya exportsystemet samt borra klart ytterligare en produktionsbrunn, Didon-6.

- PA Resources har satt upp ett långsiktigt tillväxtmål om att nå en genomsnittlig produktion om 50 000 fat per dag och inneha reserver omfattande 300 miljoner BOE. Tillväxten förväntas ske både genom organisk tillväxt, där våra befintliga reserver sätts i produktion, och genom förvärv av nya tillgångar.


Vid frågor, kontakta gärna:

Ulrik Jansson
VD och koncernchef
PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se

Ole C. Wiborg
CFO
PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 11 eller +47 952 99 111
E-post: ole.wiborg@paresources.no


Kapitalmarknadsträffar den 14 februari 2007
PA Resources AB (publ) arrangerar två kapitalmarknadsträffar onsdagen den 14 februari 2007 för att presentera resultatet för helåret 2006:

Kl. 8.00, Stockholm: Den första presentationen hålls kl. 8.00 på Operaterassen i Stockholm. Den går även
att följa i direktsändning och i efterhand på webbplatserna www.paresources.se eller www.financialhearings.com. Du kan även följa presentationen via telefon, på
tel. +46 (0)8 505 201 14.

Kl. 16.00, Oslo: Den andra presentationen hålls kl. 16.00 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge
(Bryggetorget 3, 0250 Vika) i Oslo.

För mer information om kapitalmarknadsträffarna, se inbjudan i form av pressrelease på www.paresources.se.