PA Resources AB

PA RESOURCES – REFINANSIERING AV OBLIGATIONSLÅN

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:24 CEST

PA Resources AB (publ) har beslutat att refinansiera bolagets nuvarande kortfristiga obligationslån med en lånesumma totalt motsvarande 150 miljoner USD. De nya obligationerna är skuldebrev och består av en obligationsemission noterad i norska kronor på 330 miljoner NOK och en obligationsemission noterad i amerikanska dollar på 100 miljoner USD som båda förfaller i juni 2011. Båda obligationslånen är fulltecknade. Efter refinansieringen kommer bolagets obligationsfinansiering enbart att bestå av långfristiga lån.


– Genom denna refinansiering etablerar vi en långsiktig ekonomisk grund som också ger utrymme för en expansion som kommer att finansiera en ökad takt i utvecklingen av vår oljeproducerande verksamhet i Tunisien, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef på PA Resources.

Avräkningsdag för de två nya obligationslånen beräknas till den 20 juni 2006.

De nya obligationerna noterade i norska kronor (NOK) har en kupongränta på nibor tre månader plus 4, 25 procent och utfärdas av PA Resources Norway AS med en ovillkorlig borgensförbindelse ("selvskyldnerkausjon") från PA Resources AB. Obligationerna säkras av en proprieborgen på 10 procents andel i Volvefältet och 30 procents andel i Oselvarfältet som båda är belägna på den norska kontinentalsockeln.

Obligationerna noterade i amerikanska dollar (USD) har en kupongränta på 10 procent per år och utfärdas av PA Resources AB. Obligationerna säkras av två proprieborgensförbindelser i ett helägt dotterbolag som äger PA Resources fältintressen i Didon, Zarat och Elyssa. Lånehandlingarna inkluderar en paragraf som tillåter lån med en proprieborgensförbindelse på en summa upp till 100 miljoner USD.

Bolaget avser att refinansiera de nuvarande obligationslånen till en kurs på 102 procent av det nominella värdet (motsvarande lösenbeloppet) för de nuvarande:
- obligationen på 98,5 miljoner NOK (ISIN NO 001029212.1) med förfallodatum september 2007 till en kurs på 100,5 procent av det nominella värdet (motsvarande lösenbeloppet).
- obligationen på 35,1 miljoner USD (ISIN NO 001029211.3) med förfallodatum september 2007 till en kurs på 100,5 procent av det nominella värdet (motsvarande lösenbeloppet).
- obligationen på 100 miljoner USD (ISIN NO 001028568.7) med förfallodatum september 2006.

PA Resources har möjlighet att lösa in båda de nya obligationslånen i juni 2008 till 105 procent av det nominella värdet, i juni 2009 till 104 procent av det nominella värdet och i juni 2010 till 102 procent av det nominella värdet.

Pareto Securities har tilldelats fullmakt som arrangör av de nya obligationslånen.

PA Resources AB (publ)
Ulrik Jansson, Vd & Koncernchef

För mer information kontakta:
Ole C. Wiborg, CFO, telefon +47 21 56 76 11.