PA Resources AB

PA RESOURCES SÄLJER ANDELAR I MARINE XIV

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:44 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49769Olje- och gaskoncernen PA Resources har tecknat avtal med en grupp av företag gällande försäljning av 72,5 procents andel i prospekteringslicensen Marine XIV offshore Republiken Kongo (Brazzaville).

PA Resources Congo SA, ett bolag i olje- och gaskoncernen PA Resources, har tecknat avtal gällande försäljning av 29,4 procents andel i licensen Marine XIV till SOCO Exploration & Production Congo (SOCO EPC), 21,55 procent till ett dotterbolag inom Lundin Petroleum och 21,55 procent till Raffia Oil SARL. SOCO EPC kommer att bli operatör av licensen. PA Resources behåller 12,5 procents andel i licensen och det nationella oljebolaget Societe Nationale des Petroles du Congo behåller 15 procent.

De förvärvande företagen kommer att betala deras respektive andelar av PA Resources tidigare kostnader, 100 procent av kostnaderna för ett 3-dimensionellt seismiskt program som ska förvärvas under första delen av prospekteringsperioden, samt 100 procent av kostnaden för den första prospekteringsbrunnen som ska borras på Marine XIV till en maximal total kostnad av 30 000 000 USD. Tillkommande kostnader ska betalas i det fall de förvärvande företagen väljer att fortsätta att delta efter den första borrperioden. Alla andra kostnader tas av licensens partners i enlighet med deras licensandel.

- Försäljningen ger PA Resources en möjlighet att påskynda prospekteringsaktiviteterna på licensen till en reducerad kostnad för koncernen. Vi har nu ingått i partnerskap med en grupp engagerade företag som också äger andelar i den närliggande licensen Marine XI. Detta är till stor fördel för verksamheten, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef på PA Resources AB.

Licensen Marine XIV ligger i nedre Congo Basin offshore Republiken Kongo. Licensen består av tre osammanhängande sektioner belägna i vattendjup upp emot 110 meter och täcker cirka 265 kvadratkilometer.
Det har tidigare genomförts prospekteringsaktiviteter på licensen som resulterade i några mindre oljefynd.

Försäljningen av licensandelar är villkorat av att relevanta myndighetstillstånd erhålls i Republiken Kongo.

Stockholm, 9 september 2008
PA Resources AB (publ)


För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84.
E-post: info@paresources.se
eller
Trond Bjerkan
Vice VD, PA Resources AB
Telefon: +47 21 09 71 10.
E-post: info@paresources.no


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.