PA Resources AB

PA Resources VD köper aktier

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:36 CET

Bo Askvik, VD och koncernchef i olje- och gasbolaget PA Resources AB, har idag förvärvat 100 000 aktier i bolaget till ett totalt värde av 436 000 SEK.

Stockholm, 18 februari 2011
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta:
Ann-Kristin Littorin
Informationschef
PA Resources AB
Mobil: +46 (0)73 923 03 68
E-post:
info@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.13.40 den 18 februari 2011.