Fagersta kommun

På gång inom NVK i Fagersta

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:33 CET

Genomförandet av 2006 års större anläggningsjobb är inne på sluttampen, förutom va-arbetena som har förskjutits så länge som möjligt då uppdragen ovan jord måste färdigställas innan tjälen kommer. Vidare pågår projektering och planering av 2007 års arbeten.

Trafiksäkerhetsarbete
Genomförandet av trafikplanen för Fagersta tätort fortskrider.Gång- och cykelvägen på Kyrkvägen längs kyrkogården från Lindgårdsskolan till Bergslagsvägen med samtidig sänkning av körbanan för att få till en bättre profil med anslutning till bostadsgatorna pågår för fullt. Arbetet beräknas bli klart i december. Vid korsningen Ringvägen/Norrbyvägen byggs under de närmaste veckorna om väderleken medger ett upphöjt övergångsställe på Norrbyvägens västra sida. Vidare hastighetssäkras korsningarna Risbrovägen/Norrbyvägen samt Vals-verksvägen/Blomstervägen.

Ledningsarbeten
Vid va-saneringarna på Hästhovsvägen, samtidigt som vi på entreprenad åt VB Värme schaktat för fjärrvärme, återstår återfyllning och återställning. Asfalteringsarbetena sker nästa år. Ledningssaneringar på Tennisvägen har just påbörjats. När det är klart fortsätter arbetet på Hamnvägen.

Nästa etapp avseende arbetet med ny huvudvattenledning från Saxen till Fagersta fortsätter i vinter (januari t o m april), när det inte längre är lämpligt att utföra andra anläggningarbeten. Den sista etappen kommer att utföras vintern därpå.

Asfalteringsprogram
2006 års asfalteringsprogram är klart. Kantstensjusteringar och asfalteringar i samband med dessa kommer att fortgå i höst så länge vädret medger.

Skolor, barnomsorgslokaler och idrottshallar
Ombyggnaderna av ventilation i Brinellskolan (huset närmast von Rosens väg) och Risbroskolan (stora byggnaden) pågår och beräknas bli klara i december respektive januari.

Nybyggnad av nytt ridhus i Hedkärra pågår för fullt och beräknas bli klart i februari nästa år.


Särskilda boenden
Handikappanpassningen av badrummen inom äldreboendet vid Koltrasten genomförs i den takt lägenheter blir lediga.

Förvaltningslokaler
Ventilationsaggregatet i kommunhuset på Norbergsvägen 19 har tjänat ut. Upphandling pågår av en ny ventilationsanläggning som medger större luftflöden och luftkonditionering. Arbetena beräknas kunna påbörjas i januari och bli klara i juni 2007.

Vid pennan,Harold Nilsson förbundschef NVK