Metromark Hospitality Group AB

På hotellfronten intet nytt hos Metromark - Uppdaterad tidplan kanske kommer under oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 11:10 CEST

I sin senaste årsredovisning konstaterade Metromark Hospitality Group att man hade lagt ett händelserikt år bakom sig. När 2010 så småningom summeras kommer man att kunna upprepa det påståendet. Men om bolaget har tagit sig närmare ett hotellöppnande återstår att se.

Köpet som gick tillbaka
I december 2009 meddelade Metromark Hospitality Group att bolaget ingått avtal om att förvärva kontorshotellet Park Venue i centrala Stockholm för 8,55 miljoner kronor. Kontorshotellet skulle komplettera bolagets övriga två hotellkoncept Moment Hotels och Lundivar Hotels.

Dryga halvåret senare, i juli i år, såldes Park Venue tillbaka till de tidigare ägarna Bosmac Invest och PV Business Center för samma belopp. Tre anledningar anges till att köpet gått tillbaka.

Metromark uppger sig vilja fokusera på utvecklingen av Moment Hotels och Ludivar Hotels. Park Venue visade sig kräva mer kapital än vad som ursprungligen bedömdes. Köparna och säljarna kunde inte heller enas om prislappen. 

Under tiden Metromark ägde Park Venue tillsköt Metromark finansiering med 2,75 miljoner kronor. Pengarna användes till att färdigställa byggnationer och till leverantörsskulder, som visade sig vara betydligt större än vad som framgick vid förvärvet.

För att lösa beloppet har parterna enats om att Park Venues nygamla ägare ska köpa tillbaka lösöre från Metromark för 2,75 miljoner kronor.

Som ytterligare en komponent i affären med Park Venue är en av de ursprungliga ägarna finansmannen Bernard von der Osten-Sacken, som nyligen dömdes till ett års fängelse för skattebrott. Domen är överklagad.

Återtagen prognos
I syfte att finansiera köpet av Park Venue och stärka kassan inför fortsatta investeringar i hotellprojekten genomfördes en företrädesemission i mars.

I emissionsprospektet lämnades en prognos. Bolaget räknade med att driftsätta ett hotell i Malmö och ett i Milano, med en prognostiserad omsättning på drygt 40 miljoner kronor och ett EBITDA på 7 - 8 miljoner vid 2010 års utgång. 

Då förseningar drabbat hotellprojekten och då Park Venue sålts, drog Metromark i halvårsrapporten tillbaka prognosen. Styrelsen arbetade vid rapportens publicering, den 31 augusti, med en ny prognos. Den räknade man med att ha klar inom två veckor.

Rättsprocess mot garanter
Företrädesemissionen i mars uppgick till 22,7 miljoner kronor, varav 17,9 miljoner kronor tecknades utan företrädesrätt. Resterande 4,8 miljoner fördelades bland emissionsgaranterna.

Vid tidpunkten för halvårsrapporten hade inte samtliga garanter fullföljt sina åtaganden. Metromark har inlett rättsliga processer mot de berörda garanterna.

Försenade projekt
Metromarks två hotellkoncept har drabbats av förseningar under 2010. Moment Hotels har sedan lång tid tillbaka planerat ett hotell i Malmö. Adressen mitt i centrala stan är klar, byggnationen är långt gången och hotellchefen är tillsatt. Men i år har byggnationen stått mer eller mindre stilla.

Anledningen till byggstoppet är att Metromark för närvarande analyserar olika tänkbara finansieringslösningar för att kunna slutföra projektet. Dessutom pågår diskussioner med intressenter om att överta operatörsrollen av hotellet, i enlighet med Metromarks affärsidé. 

Metromark anger i halvårsrapporten att man räknar med att man någon gång i oktober ska kunna ange en indikativ tidpunkt för när driftsättningen av det försenade hotellet i Malmö ska ske.

Ludivar Hotels hotell i Milano är också försenat. Byggprojektledare finns på plats i det hyrda huset och vd likaså, men för övrigt liknar situationen den för hotellet i Malmö. Information om indikativ tidpunkt för driftsättning av hotellet beräknas kunna lämnas i oktober.

Halvårsrapport med Park Venues siffror
Rapporten för första halvåret 2010 är speciell eftersom den innefattar de månader när Metromark-koncernen ägde Park Venue.

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

• Omsättning: 5,5 Mkr (0)
• Resultat efter finansnetto: -11,8 Mkr (-1,1)
• Vinst per aktie: -1,40 kr (-0,01)

Försäljningsintäkterna på 5,5 miljoner kronor kommer helt ifrån det nu sålda kontorshotellet Park Venue. Inga andra intäkter har förekommit i koncernen, precis som det var under 2009 och 2008. 

Metromark anger i rapporten att man planerar att öppna upp det första hotellet i Malmö i januari 2011 och således starta kommersiell verksamhet.

Sjunkande aktiekurs
I dramatiken kring bolaget har aktien tappat mark. Vid ingången av 2010 handlades den runt åttakronorsstrecket. Vid halvårsskiftet hade den fallit till tre kronor. Sedan dess har den fallit ytterligare för att idag handlas runt en krona.

Som tidigare nämnts kanske information om driftsättningarna i Malmö och Milano kommer under oktober.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Metromark Hospitality Group: » Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group » Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren » Metromark Hotels bygger första hotell i egen regi » Metromark Hotels lanserar nytt hotellkoncept