Stockholms stad

PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: GE BARNEN RÄTT TILL SINA PAPPOR!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:29 CET

Stockholms stad, vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet

Bryt diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden och ge barnen rätt till nära relationer med båda sina föräldrar. Gör föräldraförsäkringen jämställd genom att papporna tar ut hälften av dagarna. Det föreslår kommunstyrelsen i Stockholms stad i sitt remissvar till den statliga utredningen Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, Omvårdnad, Trygghet (SOU 2005:73).

Idag tar kvinnorna tar ut mer än 80 procent av föräldrapenningdagarna.

- För att vi ska få ett samhälle där män och kvinnor är lika självklara föräldrar på heltid krävs en individualiserad föräldraförsäkring enligt inkomstbortfallsprincipen, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson, (v). Endast på detta sätt kan vi få en verklig förändring som inte diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden, fortsätter Olofsson.

- Det är bra att lägstanivån tas bort och grundnivån höjs, det ger mer till ekonomiskt utsatta familjer. Nu måste förslag komma som motverkar hinder som idag finns för ett jämnt uttag av föräldraförsäkring och som diskriminerar kvinnor, konstaterar Monika Lindh (s)

- Männen tar bara ut en femtedel av föräldrapenningen. Det är en situation som både barnet och föräldrarna förlorar på. En kvotering av föräldraförsäkringen är helt nödvändig för att förbättra jämställdheten, säger Christopher Ödmann, gruppledare (mp).


Mer info:
Margareta Olofsson (v), tel: 070-592 28 34 Monika Lindh (s), tel: 070-47 29 252 Christopher Ödmann (mp), tel: 070-47 29 607.