LRF i Västra Sverige

På måndag 19 mars hålls LRF Västra Götalands första stämma någonsin

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2012 11:15 CET

LRF Västra Götalands första årsstämma hålls i Vara konserthus på måndag den 19 mars klockan 9.30-16.

260 bondeledare från hela länet finns på plats och 85 motioner ska behandlas, vilket är nästan 1/3 av alla motioner i landet till LRF:s regionstämmor.

Blir det högt i tak och livliga diskussioner?

Journalisten Stefan Jahge frågar ut regionstyrelsen om sammanslagningen av tre regioner och vilken bondenytta som kommit av detta (cirka 11.30)

Årets lokalavdelning i länet presenteras, stipendier delas ut liksom sedvanliga utmärkelser i samarbete med landshövding Lars Bäckström (ca kl 10.00).

Kontakta Paul Christensson, interimstyrelsens ordförande LRF Västra Götaland, på 070-6599705

Varmt välkomna!

Här finns föredragningslista och motioner;

http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/VastraGotaland/Regionstamma/