Socialdemokraterna Östergötland

På måndag avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 09:45 CET

Från och med den 1 februari 2016 avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det innebär tiden för sjukskrivning ska avgöras av den sjukskrivnes arbetsförmåga, inte av en administrativ tidsgräns. Bara i Östergötland har 4311 antal beslut om utförsäkring fattats sedan årsskiftet 2009/10.

Socialdemokraterna har länge varit kritiska till att ha en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen och lovade redan i valrörelsen att den skulle tas bort, något som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu genomför.

- Vi ska komma ihåg att det bakom varje utförsäkring finns en människa som inte blir friskare av att sjukförsäkringen slutar betalas ut. Det är ett av regeringens viktigaste beslut hittills. Ett modernt land som Sverige ska inte hålla på med omoderna utförsäkringar, säger Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot.

Regeringen har också satt upp ett mål om ett sjukpenningtal på 9 dagar per år 2020. För att nå målet har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit fram ett brett åtgärdsprogram i sju delar som fokuserar på att förebygga och förkorta sjukfrånvaron. Det innehåller åtgärder för:

  • Ökad jämställdhet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
  • Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
  • Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen
  • Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete

Mer information:

Teresa Carvalho 072-538 42 29
teresa.carvalho@riksdagen.se
Riksdagsledamot och ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro/

Bifogad bild på Teresa är fri för användning av media.