Universeum

På onsdag löser vi transportfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 17:03 CET

Vattennivån stiger i Göteborg. Gatorna ligger en meter under vattenytan. Hur tar vi oss nu från Central-stationen till Korsvägen? Den 5 februari kl 9.45-13.15 löser vi framtidens transportutmaningar på Universeum tillsammans med forskare, miljöchefer, ingenjörer, politiker, sakkunniga och 700 elever!

Den 5 februari avslutas Unga spekulerarprojektet Framtida transporter. Välkommen till en framtidsdag där dialogen mellan unga och vuxna står i fokus! På Universeum presenteras 30 innovativa och hållbara transportlösningar skapade av de deltagande skolklasserna, samtidigt som det pågår workshops och rådslag i huset. Där möts elever och deltagare från akademin, politiken och näringslivet för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter. Bland experterna finns Andreas Svenungsson från AB Volvo, Johan Woxenius, professor i logistik och transport vid Göteborgs universitet, Monica Jadsén Holm från DB Schenker, Lars-Bertil Ekman från Västlänken och Rebecca Brembeck från Trafikverket.

Transportlösningarna som presenteras har de deltagande klasserna arbetat med hela hösten. Uppdraget var detsamma för alla: Att skapa och sälja in en framtida lösning för person- eller godstransporter med hänsyn taget till design, effektivitet, miljö, säkerhet och system. Lösningarna däremot är många och varierande. Miljövänliga amfibiebilar, undervattensbussar, magnettåg, vattendrivna fartyg och linbanor förordas. En klass föreslår rör i luften där lufttryck och vakuumsugar får containrarna med gods att fraktas från start till mål. En annan tycker att linbanorna över land ska kompletteras med flytande lådor, som styrs av navigeringssystem och propellrar, utmed kusterna. Och GreenGo är en vätgas- och dieseldriven båt som ska trafikera Göteborg – Mogadishu – Hongkong. ”På vägen till Kina så gör båten ett stopp i Somalia för att hjälpa de fattiga genom att ge dem bl.a. medicin” skriver klassen. Frågan om social hållbarhet och medvetenhet om utmaningarna i u-länder syns i många av förslagen.

Under framtidsdagen utser juryn, med Per-Olof Arnäs från Chalmers i spetsen, de bästa bidragen. Per-Olof har bland andra hjälp av Mats Boll från AB Volvo, Helene Samuelsson från Preem, Magnus Kårestedt från Göteborgs Hamn och Universeums VD Carina Halvord. Förstapristagarna vinner 10 000 kronor till klasskassan och en övernattning på Universeum. Men viktigast av allt: De får presentera sitt förslag för Trafiknämnden den 13 mars.

Projektet genomförs i samarbete med AB Volvo, Chalmers, DB Schenker, Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Preem, SJ, Sveriges Redareförening, Trafikverket och Västtrafik. Under framtidsdagen deltar de i jury, workshops och/eller rådslag.

Deltagande skolor
Aroseniusskolan
Båtmansskolan
Frillesåsskolan
Frölundaskolan
Guldhedsskolan
Kålltorpsskolan
Lindåsskolan
Nordlyckeskolan
Nygårdsskolan
Nyhemsskolan
Nytorpsskolan
Ryaskolan
Stora högaskolan
Östergårdsskolan

Om Universeum
Universeum är Nordens mest besökta science center och en av de största attraktionerna i Sverige. Vårt uppdrag är att positivt påverka ungas attityder till naturvetenskap, teknik och matematik så att fler väljer att studera och arbeta inom dessa områden.