Svenska kyrkan

"På rätt spår" för rätten till vatten

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 16:22 CET

Svenska kyrkan har bidragit med goda exempel på arbetet för rätten till vatten, till den nya boken På rätt spår. Foto: Magnus Aronson (bilden visar Jamal, 12 år, i Gaza City).

På FN:s Världsvattendag den 22 mars uppmärksammas kyrkornas arbete för rätten till vatten i en alldeles ny bok, ”On the right track”, av FN:s specialrapportör för Rätten till vatten och sanitet. Svenska kyrkan har genom sitt arbete i Ekumeniska vattennätverket och i ACT-alliansen bidragit med goda exempel.

Boken ”On the right track” (På rätt spår) bygger på bidrag från en bred grupp av intressenter. Ekumeniska vattennätverket (Kyrkornas världsråds organ för vattenfrågor) och ACT-alliansen, där Svenska kyrkan är medlemsorganisation, bad sina samarbetspartners som arbetar med utveckling, katastrof, mission och påverkansfrågor att bidra med goda exempel.

– Det blev ett stort gensvar, och av de 10 exempel från kyrkor och kyrkorelaterade organisationer som skickades in till specialrapportören finns nu sex med som goda exempel i boken. Det känns väldigt roligt att kyrkornas arbete uppmärksammas och synliggörs på detta sätt, säger Åsa Elfström, Svenska kyrkans handläggare för vatten och utvecklingsfrågor.

Enligt specialrapportören, Catarina de Albuquerque, så visar boken regeringar och andra intressenter att rätten till vatten och sanitet kan konkretiseras, och att dessa rättigheter inte bara är önsketänkande utan möjliga att förverkliga. Rätten till vatten och sanitet är relativa nya frågor på den internationella agendan, och har nyligen blivit officiellt erkända, men de aktiviteter som syftar till att de ska bli verklighet är inte något nytt. Det finns många goda exempel – alla har inte ett helt tydligt rättighetsperspektiv, men alla bidrar till att förverkliga rätten till vatten.

De olika exemplen i boken belyser olika juridiska och politiska aspekter av rätten till vatten och sanitet såväl som mekanismer för implementering och ansvarskrävande.

Kontaktperson: Åsa Elfström, tfn 070-547 46 25.

Läs mer
Om boken "On the right track"
Boken "On the right track" (som pdf)
Ekumeniska Vattennätverket
ACT-alliansen