Stockholms Läns Landsting

På rätt väg i psykiatrin?

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:44 CET

I dag träffas vårdgivare, patient- och anhörigföreningar, politiker, tjänstemän från både landsting och kommuner samt företrädare för ideella organisationer och massmedier. Psykiatrins utveckling under senare år diskuteras, goda exempel lyfts fram och vårdprogram presenteras. Ett avsnitt under konferensen kommer att behandla hot och våld.

- De senaste 20 åren har det skett en dynamisk utveckling inom den psykiatriska vården, både när det gäller att ställa diagnostik och att behandla psykiska sjukdomar. De fem nya vårdprogram vi presenterar på den här konferensen kommer att ytterligare förbättra vårdens kvalitet, säger Anna Åberg-Wistedt, chef för norra Stockholms psykiatri.

I paneldiskussionen om Stockholmspsykiatrin deltar bl.a. Anders Milton som av regeringen utsetts till nationell samordnare för psykiatrin. Han säger:

- Mitt uppdrag är att försöka bidra till att patienter med svår psykisk ohälsa får den goda vård och omsorg som de och deras anhöriga har rätt att förvänta sig.

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v), som inleder konferensen, har det högsta politiska ansvaret för psykvården:

- Under hela 90-talet har psykiatrin fått en minskande del av sjukvårdens totala resurser. I det ytterst svåra ekonomiska läge som landstinget befinner sig, vill vi fördela resurserna efter behov och då är det en självklarhet att psykiatrin, som länge fått stå tillbaka, måste förstärkas.

För mer information:

Anna Åberg Wistedt, verksamhetschef, Norra Stockholms psykiatri, tel 672 19 08
Ove Lönnerberg, psykiatrisamordnare, Norra länets prod.omr, tel. 070 – 735 68 13
Tom Palmstierna, Beroendecentrum Stockholm, tel. 070 – 848 37 53
Jeanne Ahlberg, Rättspsykiatriska vårdsektionen, tel. 585 856 24
Birgitta Sevefjord, sjukvårdslandstingsråd (v), tel. 070 – 737 41 17
Maria Erlandsson, pressekreterare, Beställarkontor Vård, tel. 070 – 737 48 03
Ingrid Falk, pressekreterare, Vänsterpartiet, tel. 070 – 737 41 16