Svenska kyrkan

På söndag får Svenska kyrkan en ny biskop

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:55 CET

På söndag den 21 november vigs domprost Jan-Olof Johansson till biskop för Växjö stift. Glädje är ledordet i hans valspråk och biskopsvapen.

Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd i närvaro av kronprinsessan Victoria och prins Daniel samt utländska gäster.

Glädjebudskap
Biskop electus Jan-Olof Johansson, född i småländska Lekeryd den 22 april 1948, prästvigdes 1980 för Växjö stift och är sedan 2006 domprost i Växjö stift. Han är gift och har tre vuxna barn. Hans valspråk är hämtat ur Lukasevangeliet 2:10: ”Glädje för hela folket”. Det var ängelns budskap till herdarna utanför Betlehem den natt då Jesus föddes.

– För mig är julens budskap centralt, att Gud blev människa och en av oss. Så skapas en sant mänsklig gemenskap som blir till glädje för hela folket, förklarar den blivande Växjöbiskopen.


Jan-Olof Johanssons heraldiska biskopsvapen visar en sköld med Växjö stifts vapen, en örn med en yxa i dess ena klo och Betlehemsstjärnan. Stiftsvapnet utgörs av tre huvuden, som symboliserar Smålands apostel S:t Sigfrids tre systersöner som blev de första kristna martyrerna i Växjö stift. Örnen är symbolen för Johannes, vars kortform är Jan. Yxan är Olof den heliges symbol.

– Betlehemsstjärnan, som lyser längst upp i biskopsstaven symboliserar en viktig plats mig, säger Jan-Olof Johansson, som sedan studentåren årligen återvänder till Betlehem. Han känner ett starkt engagemang för folket i Betlehem, främst genom en flickskola där, Den gode herdens skola.

Biskopsvapnet är utfört av Leif Ericsson, heraldiker på Kungliga slottet.

Ackreditering/fotografering
Ackreditering för reportrar/fotografer ska ske senast torsdag den 18 november kl 15 – skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se.

Nedladdningsbara pressbilder läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbyrå: www.svenskakyrkan.se/ikon/press

Under vigningsgudstjänsten får fotografering ske endast från fotobryggan längst fram till vänster om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Pressplatser finns markerade längst fram intill fotobryggan och ska vara intagna senast kl 10.45. Pressekreterare med namnskyltar finns hela tiden till hjälp i såväl vapenhuset som i gångarna.

Direkt efter gudstjänsten ställer den nyvigde biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port (ut genom huvudingången, till vänster runt hörnet). Då finns också tillfälle att ställa frågor en kort stund. För bokning av längre intervjuer, kontakta den blivande biskopens pressekreterare Charlotte Granrot Frenberg, e-post: Charlotte.Granrot.Frenberg@svenskakyrkan.se, tfn 0470-77 38 16.

Kontaktperson: Ewa Almqvist, ärkebiskopens pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.almqvist@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75