Svenska kyrkan

På söndag får Svenska kyrkan en ny biskop

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 14:39 CEST

- Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år., spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok - sliten snarare än sluten, beskriver Åke Bonnier sitt biskopsvapen för Skara stift.

På söndag den 26 augusti vigs Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och e o hovpredikant, till biskop för Skara stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster samt kronprinsessan Victoria.

Åke Bonnier valdes till biskop i mars då han i den avgörande valomgången fick nära åttio procent av alla röster. Efter 54 år i Stockholm ska han lära känna en helt annan del av landet och ett annat stift med betydligt mer landsbygd. – Jag kommer att ompräglas, konstaterar han.

Mellan tradition och förnyelse
Åke Bonnier tror på möten och dialog. Han nämner vikten av att lyssna, samtala, be och skratta tillsammans. Att visa på Jesus i ord och handling är förstås viktigt för en biskop i Svenska kyrkan. Detta kan göras på många olika sätt.
– Det gäller att balansera mellan tradition och förnyelse i sättet att framföra budskapet, säger han.

BISKOPSVAPNET
Åke Bonniers personliga kommentar:

"På en röd botten framträder en öppen bok i silver och ett Kristusmonogram i guld ovanför den öppna boken. Mitrans linjer antyder delar av ett Kristusmonogram. Kräklans övre del, den öppna öglan bildar tillsammans med de korslagda strålarna, också de, samma monogram.

Biskopsmottot i blått på det silverfärgade bandet nedanför skölden är hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.

Kristusmonogrammet i skölden, i kräklan och med antydan i mitrans linjer är uttryck för den tro på Jesus Kristus som bär mig. Solus Christus, säger Martin Luther. Jag vill, i samklang med det, i ord och handling, i mitt liv och i min gärning, tala tydligt om Jesus och inspirera andra att göra detsamma. Till detta har jag både som präst och biskop vigt hela mitt liv. Jesus själv talar också om att vi får ha Honom mitt ibland oss (Matt 18:20). Kristusmonogrammet mitt över den öppna boken vittnar om detta.

Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok, läst, tolkad och levd i det enskilda och kollektiva livet. Därför är boken öppen. Sliten snarare än sluten.  

Den röda färgen var betydelsefull i min barndom, min favoritfärg. Färgen är också Andens, martyriets och kärlekens färg. Må den heliga Andens vind fortsätta att blåsa över Skara stift och må vi alla vara 'martyrer' (av nytestamentlig grekiska martyria - vittne) som vittnar om vår Herre i och genom den ömsesidiga kärleken som alltid tar initiativet. Genom allt detta, och ännu mer, får vi ge Jesus äran!"

ACKREDITERING

Ackreditering för reportrar/fotografer ska ske senast torsdag den 23 augusti kl 15 – skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se. 070-5763998.

FOTOGRAFERING

Nedladdningsbara pressbilder läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/ikon/press - pressekreterare Kristiina Ruuti, 070-5763998.

Under vigningsgudstjänsten får fotografering ske endast från fotobryggan längst fram till vänster om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Pressplatser finns markerade längst fram intill fotobryggan och ska vara intagna senast kl 10.45. Pressekreterare med namnskyltar finns hela tiden till hjälp i såväl vapenhuset som i den vänstra sidogången.

Direkt efter gudstjänsten ställer den nyvigde biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port. Då finns också tillfälle att ställa frågor en kort stund. För bokning av längre intervjuer, kontakta den blivande biskopens pressekreterare Sven-Erik Falk, e-post: svenerik.falk@svenskakyrkan.se, tfn 070-858 55 19.

FAKTA

Biskop electus Åke Bonnier, född i Stockholm 1957, prästvigdes 1984 för Stockholms stift och är sedan 2006 domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och 2010 e o hovpredikant. Han är gift och har två vuxna döttrar. Hans valspråk ”Ge Jesus äran” är hämtat ur Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.