Föreningen Run for Mental Health i Lund

På söndag genomförs välgörenhetsarrangemanget Run for Mental Health i Lund 2019

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2019 18:10 CEST

En presentation av initiativet Run for Mental Health i Lund:

  • Vi vill se satsningar på friskvårdsprogram som erbjuder individuellt anpassad träning som prioriterad väg inom verksamheter och förvaltningar för att, på ett planerat sätt, börja minska problematik kopplad till psykisk ohälsa.
  • Vi har expertis när det gäller att pröva och utveckla verktyg för att hantera det egna måendet.
  • Vi har användbara och värdefulla förgreningar både högre upp i förbundsorganisationer och ute i medlemsled i föreningar där verksamhetsledare letar efter former för att kunna bedriva en uthållig friskvårdsverksamhet för alla. Vi vet hur viktig en sådan verksamhet är.
  • Vi har förstått att vi på alla nivåer behöver jobba tätare och tätare tillsammans för att både lära av varandra men också för att stödja varandra när det gäller att hitta sätt att samverka kring resurser för friskvård och psykisk hälsa.
  • Vi behöver ingen statistik eller publicerad evidens för att veta hur problem kring psykisk hälsa kan komma, och kommer, till uttryck. Vi ser ohälsan och vi kan föreställa oss hur det ser ut i omgivningen av den som väljer att isolera sig. Detta är bilder vi inte vill kunna ta av verkligheten.

Det viktigaste för oss som står bakom Run for Mental Health:

Vi vet hur träningspass kan komma att radikalt minska upplevelsen av ohälsa och hur träning för många är vägen till en egen förmåga att kunna hantera ohälsa. Vi ser hur träning kan balansera upp svårigheter genom att bidra till ett uppbyggande livsstilsmönster som ofta är helt utslaget. Vi vet hur svårt men samtidigt viktigt det är att få vägledning när det gäller att utveckla en egen uppsättning verktyg för att själv kunna hantera svårigheter.

Någon form av träning, som man själv lär sig att ta ansvar för, är modellen som vi vill utforska och etablera tillsammans med våra medverkande, medarrangörer, deltagare och besökare. Insamlade medel kommer här direkt att kunna riktas mot projekt som vill undersöka hur rätt vi kan få i vår egen upplevelse av träning.

Kom och upplev kraftsamlingen för friskvård och psykisk hälsa i stadsparken på söndag!

Nu på söndag den 6 oktober, i Lunds stadspark, med start redan kl 11, kan allmänheten komma och träffa nätverket och kraften bakom Run For Mental Health:

  • Den som har egna svårigheter att hitta fungerande träningsvanor ska passa på att komma och vara med.
  • Den som vet med sig att någon vän eller bekant skulle kunna bli hjälpt av att erbjudas vägledning eller sällskap för att ta steget och kanske söka sig ut från någon isolering - kan passa på att just erbjuda detta denna helgen? Lunds stadspark som destination kanske en helg som denna kan kännas särskilt angelägen?
  • Geografiskt har arrangemanget avsiktligts lokaliserats till den välgörande stadsparksmiljön. Upptäck stadsparken är arbetsnamnet på den aktivitet i vårt program som ska utvecklas för att besökare också ska ha stadsparken i sig själv som ett mål för dagen då det kan pratas friskvård och psykisk hälsa.
  • Tidsmässigt har arrangemanget lokaliserats efter kopplingen till Skåneveckan för psykisk hälsa, som alltid genomförs med start en vecka in i oktober, vilket medför att loppet hamnar i en svår klimatzon där det ena stunden kan vara fantastiskt medan den andra stunden kan vara mindre fantastiskt. Som livet. Vi utrustar oss med tält och en värmande ljussättning av scenen.

Trots eventuell ohälsa och eventuellt dåligt väder - vi är utrustade för att möta dig och ditt engagemang kring friskvård och psykisk hälsa. Kom i god tid och var gärna med hela vägen för att inte missa något. Vi startar kl 11.00 - då kan ni träffa nätverket och då kan ni komma i närkontakt med ett scenprogram för dig. Kl 14.00 kan du själv eller någon som företräder dig stå på startlinjen till ett minnesvärt lopp och en verklig manifestation. Vi har blivit tilldelade en filmare från arrangören för skåneveckan. Inför 2020 ska arrangemanget förhoppningsvis stödjas av ännu flera aktiva som gemensamt kan medverka till att organisationen och genomförandet kring Run for Mental Health kan börja fungera riktigt bra. Ni får även 2019 ha visst överseende med barnsjukdomar och behovet av en och annan handpåläggning för att få systemet att någorlunda fungera. Du som deltagare ska inte märka så mycket av svårigheterna medan funktionärer och medverkande kan få visa ett större tålamod. Vi lär oss. Vi tränar. Nu gör vi det för 4:e gången - det kommer att märkas.

Nyfikna tittar på vårt koncept

Ystad kör redan en variant av arrangemanget i egen regi men under samma namn. Deras lopp är nu på lördag den 5.e oktober i Sandskogen (Ref: marie.gassne@skane.se).Vi gläds åt detta men vill så klart påpeka att namnfrågan inte är särskilt avgörande. Det som kan bli avgörande är om vi lyckas få flera efterföljare som är intresserade av att samordna insamlingsprojekt. Här börjar det bli riktigt intressant tror vi. Det finns planer inför 2020 på åtminstone något håll vad vi känner till. En samordning kring den mediaplattform som nu utvecklas kan också bli särskilt intressant att följa. Föreningsvärlden och initiativ som detta behöver nyhetsrum och en närvaro på nätet - följ @traningsomupplevelse

Nyheter 2019

Nu till 2019 flankeras och föregås loppet av en aktiv scen för psykisk hälsa och friskvård. Inte nog med det. Vi prövar en aktivitet som startar kl 15.00 för att försöka behålla uppmärksamheten kring arrangemanget även efter målgången av loppet. Det kan bli svårt men vi vill pröva att göra det - många som är med i lopp är vana vid att efter ansträngningen "lomma hem" nu vill vi att deltagare och besökare ska stanna kvar för att uppvärmda vara med om ännu en upplevelse för psykisk hälsa och ett välbefinnande. En dansuppvisning och ett tillfälle att prova på att dansa. Efter danse avslutar vi och öppnar för 2020.

Det går att vara med utan att vara på plats

De krafter som ger av sin tid behöver uppmuntras. Ni kan göra det både IRL och mera cyberbetonat: Skaffa gärna en eller flera startplatser till loppet även om du fysiskt inte kan stå på startlinjen - då syns du och du finns medverkande i årets insamlingsprojekt till förmån för Schizofreniförbundets fond för forskningsmedel - Schizofrenifonden.

Föreningsarbetet bakom får gärna uppmärksammas

En mängd initiativ har tagits för att möjliggöra och därmed utveckla arrangemanget. Utan besökare och deltagare så blir det inte lika roligt och lika meningsfullt för alla föreningsaktiva att kämpa för de värden som skapas. Vi hoppas att media ska bidra till eventet genom att finnas på plats men också genom att vid tillfälle uppmärksamma de föreningar och medverkande som bär upp verksamheten. Föreningslivet vilar som regel på tunna trådar. Framgång i detta projektet behöver inte vara många deltagare eller besökare. Framgång kan vara den uppmärlsamhet som arrangemanget skapar på andra håll och speciellt om intresset för att samverka kring friskvårdsprogram skulle bli resultatet.

Historik i korthet:

Drivande personer inom Schizofreniföreningen i Skåne, RSMH, LIBRA i Skåne och någon mer sammanstrålade med IFK Lund för att 2016 genomföra det som skulle kunna bli en höstupplaga av Lundaloppets 5-km bana. Loppet skulle just uppmärksamma behovet av kvalificerad forskning som kan resultera i behandlingar eller stödformer som på ett avgörande sätt skulle kunna förbättra levnadsvillkoren för de som drabbats svårt av psykisk ohälsa. Allt skulle likna Lundaloppet. Gerdahallen fanns på plats för uppvärmning. Arrangemanget blev för litet och förmågan till samverkan kring projektet visade sig också vara för liten. Sedan mellan året 2017, då IFK, i ett övergångsskede, medverkade som teknikansvariga för 5-km banan och som leverantör av funktionärsledare, genomförs loppet i egen regi av arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund som bildades just för detta ändamålet på våren 2017. Nu 2019 är det samma 5-km bana som gäller kring Klostergården med start och mål i stadsparken. En grön och säker bana. Arrangörsföreningen fick via idrottsföreningarnas paraplyorganisation i Lund - PIL ett namn på en erfaren idrotts- och verksamhetsledare som kunde och kan ge arrangemanget den expertis kring löpning och löparbanor som efterlystes och som fortsatt ska prägla loppet och banan framöver. 

Kontakt:

Jonas Eberhard, Ordförande i föreningen Run for mental Health i Lund och initiativtagare och verksam forskare inom psykiatri.

jonas.eberhard@med.lu.se

Telefon: 0725-93 94 83

Andra personer att kontakta som på olika sätt är delaktiga i arrangemanget på söndag:

Matilda Espmarker, Verksamhetschef på Lunds Fontänhus (Föregångare vad gäller att bedriva ett aktivt friskvårdsarbete i Lund), telefon 0735-285158.

Daniel Ekman, telefon 0708-116082, En av Lunds mera erfarna idrottsledare och krishanterare, ansvarar för 5km-banan och genomförandet av loppet.

Simon Talevski, Stadsparkscafeet i Lund, Simon är med här som representant för företag i anslutning till platsen där arrangemanget genomförs.

David Kay, ZOUK Malmö, gästar arrangemanget 2019 med en dansövning från scenen kl 15.00, ett exempel på aktör som är beredd att prova om arrangemanget Run for Mental Health också kan vara ett intressant skyltfönster för att sprida budskap om dans som träningsform för hälsa, Telefon 0763-100500.

Ingrid Nilsson, Styrelseledamot och en av grundarna av stödföreningen LIBRA i Skåne, föreningen ansvarar 2019 för 1-km banan och "Upptäck stadsparken"; Ingrid kan berätta en hel del om hur stödföreningarna arbetar tillsammans i Lund och hur man utvecklar sitt samarbete genom att vara med i Run for Mental Health, telefon 076-6715920

Fredrik Lenninger, Ansvarig för denna den första utgåvan av pressmeddelandet 2019, konceptutvecklare kring RfMH och delprojektledare inför söndag.

Sök i hela vår mediaplattform via www.runformentalhealth.se

Program för arrangemanget i Lund och stadsparken den 6 oktober:

Notera: programmet kommer att uppdateras fram till åtminstone starten av arrangemanget kl 11 i stadsparken. Utgåva 191003 kl 08.00.

Kl 10 - 11.15: Uppvärmning av utställare och funktionärer

- Mål- och startområdet med utställare kommer på plats och scenen värms upp av de band som ska uppträda. Besökare får gärna komma och hjälpa till genom att anmäla sig som funktionärer.

Kl 11.15 – 14.00: Scenprogram under ledning av konferencier. Mellan bandframträdanden lämnas plats för presentationer av företrädare för forskning eller andra initiativ med fokus på psykisk hälsa.

11.00 – 11.30: Teardrops på scenen med utrymme för välkomsthälsning och formellt öppnande av eventet.

11.30 – 12.00: Band 48 på scenen med utrymme för presentation av forskare för friskvård.

12.00 – 12.30: Sicked allo på scenen med utrymme för presentation av konceptet Run for Mental Health.

12.30 – 13.00 Teardrops på scenen med utrymme för presentation av någon kampanj för friskvård.

13.00 – 13.30 Band 48 på scenen med utrymme för ett samtal om stadsparken och psykisk hälsa.

13.30 – 13.55 uppvärmning inför loppet av Gerdahallen som lämnar utrymme för introduktion av loppet.

13.55 – 14.00 Speaker inför start av loppet

Kl 14.00 - 15.00: Friskvårdsloppet över 5 eller 1 km

- Bleckhornen underhåller i målområdet
- För anmälda deltagare

Nytt för 2019:

Kl 15.00 - 16.00: Danslektion för psykisk hälsa. Alla medverkande och besökare vid scenen.

- Zouk Malmö gästar arrangemanget och bjuder på uppvisning och danslektion.

Kl 16.00 – 16.05: Avslutningstalare och välkomsthälsning inför 2020; anmälan kan göras direkt på plats.

Övriga programpunkter vid sidan om scenprogrammet och 5-km loppet

Kl 11.00 - 14.00: Utställare på plats vid tält eller längs med banan. Aktiviteter enligt utställares eget program.

kl 11.00 - 14.30: 1-km banan ”Upptäck stadsparken med LIBRA”; Öppen för deltagare från kl 11 med möjlighet till gemensam start tillsammans med 5-km loppet kl 14.00 för målgång med Bleckhornen.

14.00 – 14.55: Poddinspelningsstudio; Lunds Fontänhus gör intervjuer och samtalar med gäster.

Hjärtligt och varmt välkomna även vid busväder: Utställare, funktionärer, musiker, talare och övriga medverkande kommer att hålla besökare varma med sin närvaro.

Fredrik L/Daniel E/Eva S-B,

För arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund och alla medverkande, 2019-10-03

För tidigare pressmeddelande, se MyNewsdesk.

Loppet Run for Mental Health i Lund arrangeras i samband med World Mental Health Day som arrangeras av WHO den 10 oktober varje år. I Skåne sker, förutom loppet i Lund, flera evenemang som syftar till att lyfta dialogen kring mental hälsa. Se mer på www.skaneveckan.se.

En arrangörsförening i Lund som i samverkan med andra föreningar och företag uppmärksammar satsningar på organiserade friskvårdsprogram. Målet för föreningens arbete och arrangemang är att etablera förutsättningar för regelbunden träning som verktyg för en förbättrad psykisk hälsa.