Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

På tiden att rutiner kring skyddade personuppgifter ses över

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 13:20 CEST

SKR välkomnar Beatrice Asks besked att bristerna i myndigheternas arbete med skyddade personuppgifter ska ses över under hösten. SKR delar ministerns bedömning av att myndigheter måste bli mer konsekventa och att ett av de största problemen är att den som fått en sekretessmarkering på grund av våld och hot idag tvingas söka om och om igen för att inte förlora den.

– Det måste bli möjligt att få skyddade personuppgifter för en längre period eller att de förnyas per automatik så länge det finns en upplevd hotbild, säger SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson. Idag får den som vill förlänga sin sekretessmarkering frågan om hotbilden verkligen kvarstår eller om hon nyligen varit utsatt för våld. Det är väldigt motsägelsefullt eftersom sekretessmarkeringen om den fungerar ju ska skydda personen från hot och våld.

SKR vill också se skriftliga rutiner för alla som hanterar personuppgifter, både på myndigheter och inom skolan, och hälso- och sjukvården.

SKR:s kvinnojourer vittnar om att rutiner kring hantering av skyddade personuppgifter saknas på många myndigheter. Och finns rutiner efterföljs de inte alltid, till exempel för att kunskapen inte hålls levande bland personalen.

– Idag läggs alldeles för mycket ansvar på den som varit utsatt att administrera sitt eget skydd, menar SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson. Den som lyckats lämna en våldsam partner, bott på kvinnojour och är på väg att återta makten över sitt liv har tillräckligt med utmaningar. Det är inte acceptabelt att hon också måste ta ansvar för hur hennes skyddade personuppgifterna hanteras på olika myndigheter och av olika företag.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se