Fondbolagens förening

På torsdag blir fondstatistiken ännu bättre

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 15:01 CET

Fondbolagens förenings månadsstatistik är uppskattad för att den ger den mest kompletta bilden av fondsparandet i Sverige med såväl fonder registrerade i Sverige som utomlands. Nu förfinas månadsstatistiken för nysparandet i fonder med bland annat indelning efter vilken marknad fonden investerar i, t ex Sverige, Östeuropa eller Indien. Dessutom redovisas fondförmögenheten varje månad.

Fondbolagens förening har under 2009 arbetat för att ta fram en förbättrad statistik efter önskemål både från bransch, media med flera.

 

Statistiken för januari månads nysparande blir premiärmånad och släpps på torsdag den 11/2 ca kl 11. Från och med statistiken för februari räknar vi dock med att återgå till det normala, då statistiken släpps den 10:e, eller vardagen närmast efter den 10:e, i månaden.

 

Nyheter:

  • Kategorin Aktiefonder uppdelas efter placeringsinriktning, det vill säga efter vilken marknad som fonden investerar i.

I dag rapporteras aktiefonder totalt, utan uppdelning på placeringsinriktning.

  • Fondförmögenhet redovisas på månadsbasis – total och efter fondtyp.

I dag rapporteras fondförmögenheter kvartalsvis.

  • Hedgefonder redovisas i en egen kategori.

 

Den nya indelningen – sex huvudkategorier:

Fondtyp

Aktiefonder:

Investerar minst 85% av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Här ingår även fond-i-fonder med aktiefondsinriktning.

 

Blandfonder/Generationsfonder:

Investerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Här ingår även fond-i-fonder som investerar i både aktie- och räntefonder.

 

Obligationsfonder (långa räntefonder):

Investerar 100% av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper och/eller banktillgångar. Här ingår även fond-i-fonder med räntefondsinriktning.

 

Penningmarknadsfonder (korta räntefonder):

Investerar 100% av fondförmögenheten i penningmarknads-instrument och/eller banktillgångar och/eller andra överlåtbara skuldpapper.

 

Hedgefonder:

Specialfonder med friare placeringsinriktning. Här ingår även fond-i-fonder med hedgefondsinriktning.

 

Övriga fonder:

Fonder som inte täcks in i ovanstående beskrivningar, exempelvis garantifonder.

 

 

Aktiefonder – tretton kategorier:

Sverige

Norden

Östeuropa (inkl. enskilda länder såsom Ryssland, Baltikum, Balkan, Turkiet)

Europa

Global

Sverige & Global, en mix av svenska och utländska aktier

Nordamerika

Indien

Kina

Japan

Asien

Andra marknader (BRIC, Latinamerika, Afrika, Övriga)

Branscher (en specifik bransch eller branscher)

 

SUMMA AKTIEFONDER

varav indexfonder, dvs passivt förvaltade fonder (inkl. ETF) som replikerar ett marknadsindex (varavposten ingår även i placeringsinriktning ovan).

 

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

 

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Saklig och enkel information om fondsparande för privatpersoner: www.fondspara.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder