Stockholms Läns Landsting

På treårsjubilerande Järva Mansmottagning talar män om sexualitet med män (LAFA)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:26 CEST

Järva Mansmottagning firar treårsjubileum torsdagen den 6 april 2006 mellan klockan 13.00-15.30 och presenterar då erfarenheter och resultat på Magnus Ladulåsgatan 63 A (lokal Fatburen) i Stockholm.

Under tre år har män över 23 år boende i Kista, Rinkeby och Tensta kunnat tala med manlig personal om sexualitet, hälsa och relationer på Järva Mansmottagning i Rinkeby, norr om Stockholm. Utvärderingar av verksamheten visar tydligt att det finns behov av lättillgänglig testning av sexuellt överförda infektioner såsom klamydia och HIV, samtal kring erektionsproblem och psykosocial rådgivning i frågor runt manlig sexualitet och samlevnad .

– Hela 2192 kontakter knöts under 2005 vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Cirka 80 procent av dem som kommer i kontakt med oss på mottagningen är födda utomlands. Det här belyser både behovet och efterfrågan på våra tjänster, säger Erik Gustavsson, leg. sjukskötare och verksamhetschef på Järva Mansmottagning.

Järva Mansmottagning är idag Stockholms läns enda sex- och samlevnadsmottagning som enbart arbetar med vuxna män. Förutom den kliniska verksamheten bedriver mottagningen även ett omfattande utåtriktat informations- och utbildningsarbete i nära samarbete med SFI - skolorna och de lokala föreningarna på Järvafältet. På mottagningen finns läkare, legitimerad sjukskötare och kurator. Alla i personalen är män.

– Projektet Järva Mansmottagning visar att män tar ett ökat ansvar för sin sexuella hälsa om man ger dem möjlighet att utnyttja en mottagning med rätt kompetens gällande frågor om manlig sexualitet. Detta har inte tidigare uppmärksammats och vi ser det som en jämlikhetsfråga lika mycket som en rättighetsfråga, att också män ska ha tillgång till vår typ av service, säger Erik Gustavsson.

För mer information kontakta:
Gunilla Neves Ekman, projektledare, Lafa – enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting, 070-484 49 30.
Erik Gustavsson, verksamhetschef och leg sjukskötare, Järva Mansmottagning, 08-621 05 13.

Järva Mansmottagning är ett samarbetsprojekt mellan Lafa (Landstinget förebygger aids – enheten för sexualitet och hälsa) vid Centrum för folkhälsa och Beställare Vård, Stockholms läns landsting och Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad.