Fortum Sverige AB

På väg mot 100 % förnybart och återvunnet - nu proveldas nya biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 09:20 CET

Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Igår, måndag, proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen – och kraftvärmeverket är i drift.

”Nu är vi inne på målrakan och mycket snart kommer vårt nya biokraftvärmeverk förse stockholmarna med el och värme från förnybara bränslen”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Det nya biokraftvärmeverket började byggas 2013 och är ett av de största i världen i sitt slag. Biokraftvärmeverket kommer årligen att förse cirka 190 000 lägenheter med värme under uppskattningsvis 50 års tid. Den förnybara el som kommer produceras motsvarar solceller på 20 000 hustak. Kraftvärmeproduktionen kommer att ha en avgörande roll i framtidens flexibla, förnybara, energisystem i Stockholm.

”Ju mer väderberoende kraftproduktion vi får in i systemet, desto större efterfrågan på effekt vid kalla och vindstilla dagar får vi. Här har kraftvärmen en stor roll att spela framöver eftersom den är flexibel och vi kan kalibrera hur mycket värme respektive el vi vill producera beroende på efterfrågan”, säger Anders Egelrud.

Minskade utsläpp när kraftvärmeverket är i drift
När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vägtrafiken under en och en halv månad. Globalt väntas utsläppen av koldioxid minska med 650 000 ton då fossil kraftproduktion i Norden och Europa fasas ut.

Sedan årsskiftet har två fartyg lastade med flis ankommit Värtan och fliset ligger nu lagrat i bergrummet under biokraftvärmeverket. Idag, den 9/2, ankommer också det första tåget med flis. Alla tester av lossnings- och transportutrustningen har gått som planerat och nu är det alltså dags att elda med flis i den nya pannan. Inom kort beräknas den första ångan nå turbinen – och sedan är ett av världens största biokraftvärmeverk i drift. Det kommer att kunna producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme per år. Bränslet är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin.

”Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa”, säger Anders Egelrud.

För mer information, kontakta: Anette Ullskog, kommunikationschef, på anette.ullskog@fortum.com eller 072-5093336

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.