Kultur i Väst

På väg mot ett nytt litterärt landskap

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 11:40 CET

Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur
Kultur i Väst har tillsammans med Regionbibliotek Halland och Regionbiblioteket Stockholm fått 250 000 från Kulturrådet för att göra en förstudie om synen på skönlitteratur på svenska bibliotek. Kulturrådets bedömning är att projektet kan leda till att öka intresset och tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet, samt stärka bibliotekens arbete med att öka vuxnas läskompetens.

Biblioteken arbetar intensivt och på många olika sätt med skönlitteratur. Här finns stor kompetens och många eldsjälar. Men i samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna upp och tänka till över de mer grundläggande frågorna. En sådan fråga är vilken syn på skönlitteratur som präglar bibliotekens arbete. Vad, hur och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen? Dessa frågor ska förstudien besvara, men den ska också vara ett startskott till ett mer medvetet arbete kring skönlitteratur där frågor om metodutveckling är av största vikt och mycket efterfrågat av bibliotekspersonalen själv.

– Vi är förstås väldigt glada över pengarna. Detta är en början på ett mycket större nationellt projekt, med omfattande forskar- och utbildningsinsatser för att försöka rita om kartan mot ett nytt litterärt landskap, säger Gunnar Südow, litteraturkonsulent på Kultur i Väst.

Läs pressmeddelande från Kulturrådet

Mer information:
Gunnar Südow
Litteraturkonsulent
Tel: 031 333 51 78
Mobil: 0706 31 78 84

KULTUR I VÄST
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Kultur berikar livet – vi vet hur! Läs mer på www.kulturivast.se