Bensinskatteupproret

På väg mot pinsamt rekord?

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2009 10:12 CET


4 skattehöjningar vid 3 tillfällen -i stället för utlovad sänkning

- De flesta, utanför Allianspartiernas innersta kretsar, minns nog
att "majoriteten" av Allianspartierna gick till val på att sänka
bensin - och dieselskatten, säger Kenneth Winsborg, talesman för
bensinskatteupproret.

Allianspartierna m, fp, c och kd vann valet den 17/9 2006 - inte minst
på grund av löftena om sänkt bensinskatt.

Men redan den 1 jan 2007 - 3 månader efter valet höjde man skatten på
både bensin och diesel - tvärtemot sina vallöften.
Men det blev ännu värre. På ettårsdagen firade alliansen segern med
stora ord om alla uppfyllda vallöften. Samtidigt kastade man
föraktfullt en bensin och dieselskattehöjning rakt i ansiktet på sina
väljare. På bensinen höjdes CO2 skatten med 14 öre, på diesel blev det
ännu värre - där höjdes CO2 skatten med 17 öre och energiskatten med
ytterligare 20 öre - alltså en höjning på 37 öre.

Det är onekligen en fräck politisk innovation att högtidligt fira
ettårsdagen av segern med vackra ord om uppfyllda vallöften samtidigt
som man i praktisk handling visar ett uttalat väljarförakt genom att
just denna dag offentliggöra en skattehöjning - tvärtemot uttalandena
i vallöftena. (Höjningen trädde i kraft 1/1 2008)

Löftesbrottet har fortsatt. Vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes
ytterligare en höjning (Förutom den ovan beskrivna.). Totalt höjdes
bensinskatten med 28,9 öre den 1/1 2008 och för dieseln blev höjningen
totalt sett 55 öre den 1/1 2008.

Den fjärde höjningen - det fjärde sveket - kom så vid årsskiftet
2008/2009. Då höjdes bensinskatten med ytterligare 28,9 öre och
dieselskatten med 22,4 öre (inkl moms).

Alliansen har alltså gång på gång svikit sitt vallöfte till alla de
väljare som gick på talet om att man förstod "att folket hade det
tungt ekonomiskt med höga transportkostnader".
I stället för skattesänkning på bensin och diesel som utlovades före
valet 2006 har man vid 4 beslut (och 3 tillfällen) i stället höjt
skatten på bensin och diesel .
I stället för att som t.ex. kd lovat sänka bensin skatten med 1 krona
och 30 öre har man höjt bensinskatten med 67 öre och dieselskatten
med hela 84 ören litern.


- Detta upprepade -rent ut sagt provocerande vallöftessveket kommer
naturligtvis att kosta för allianspartierna. De höjda
t.ex.arbetspendlingsomkostnaderna kommer bli dyrt för svensk
samhällsekonomi och det kommer att kosta förlorade röster för
alliansen vid nästa val - om man inte tills dess ändrar löftesbrottet
till löftesuppfyllnad, säger Kenneth Winsborg, talesman för
www.bensinskatteuppror.se.

- Inte minst för jobbens skull måste bensin och dieselskatt sänkas i
detta glesbygdshörn av Europa, avslutar Kenneth Winsborg.

./.

Grundläggande fakta knutna till detta pressmeddelande:

Punktskatter på drivmedel (öre per liter):
31/12 2006 Bensin: Energiskatt 286, Koldioxidskatt 213, Summa skatt
499. Diesel: Energiskatt 104.2, Koldioxidskatt 262,3, Summa skatt 366,5
1/1 2009 Bensin: Energiskatt 308, Koldioxidskatt 244, Summa skatt 552.
Diesel: Energiskatt 133.2, Koldioxidskatt 300.7, Summa skatt 433.9

Höjningen 1/1 2008 består dels av en vanlig indexuppräkning men också
en extra höjning av punktskatterna. På bensin höjdes CO"-skatten med
14 öre/l och på detta lades indexuppräkningen. På diesel höjdes
CO"-skatten med 17,1 öre/l och energiskatten med 20 öre/l utöver
indexuppräkningen.

Total höjning (öre per liter) inkl indexuppräkning och inkl moms:
Bensin 1/1 2007 - 8.8 öre, 1/1 200/8 - 28.9 öre, 1/1 2009 - 28.9 öre,
totalt 66.6 öre
Diesel 1/1 2007 -6.9 öre, 1/1 200/8 - 55.0 öre, 1/1 2009 - 22.4 öre,
totalt 84.3 öre


För mer information kontakta
Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteuppror.se
på 070-717 79 20 eller maila på press@bensinskatteuppror.se

Läs mer på www.bensinskatteuppror.se

Bensinskatteuppror.se har tre krav:
1.Sänk bensinskatten
2.Ta bort momsen på bensinskatten!
3.Inför samma låga moms på bensins som för kollektivtrafik, alltså 6
procent i stället för som i dag 25 procent.