Salems kommun

På väg mot Salem 3.0

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 14:53 CEST

Alliansen i Salem har nu presenterat sitt budgetförslag för åren 2017-2019. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen måndagen den 24 oktober.

Kommunen ligger i startgroparna inför en ny utvecklingsfas. En rad bostadsområden ska planläggas och antalet invånare beräknas öka från dagens 16 700 till cirka 21 000 år 2030. För att klara den kommunala servicen för de nya invånarna präglas budgetförslaget av stora investeringar för bland annat barnomsorg och skola. Dessutom arbetar kommunen mycket aktivt för att klara kravet från staten att ta fram bostäder för nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.

- Vi går nu in i "Salem 3.0", säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Väsentligt ökat bostadsbyggande kommer att kräva nya skollokaler. Med en stabil ekonomi i botten ska vi nu ta oss an skolinvesteringar på uppemot 200 miljoner den närmaste treårsperioden.

- Salem är en omtyckt boendekommun med bra skolor, fina äldreboenden och ett eget, populärt gymnasium och numera även Valborgsfirande i Skönviksparken, säger Mia Franzén (L). - Villa Skönviks källarplan kommer att öppnas upp som ännu en mötesplats. Föreningar som vill locka tjejer till mer aktivitet och verka för integration kommer att få ökat föreningsstöd. Aktivitetssamordnaren i äldreomsorgen sätter guldkant på tillvaron för många, avslutar Mia Franzén.

- Vi glädjer oss särskilt åt den planerade investeringen på Ersboda, säger Ankie Bosander (C). - Att där få till en 4-H gård är ett lyft för hela kommunen. Det ger såväl barn,ungdomar som våra äldre en möjlighet att komma närmare naturen och stifta bekantskap med vårt ursprung. Att miljön har en framträdande roll i budgeten är bra, det gäller våra sjöar, fordon och att göra något åt våra gamla synder, deponierna, avslutar Ankie Bosander.

- Kommunen har bra kontroll på miljöfrågor och satsar mycket på att förbättra den yttre miljön, säger Håkan Paulson (KD). - I årets budget ges också utrymme för den inre miljön, såsom sociala frågor som handlar om vårt välmående.

Fakta

Budgetförslaget innebär att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamhet och jämförelsestörande poster: 25 mnkr 2017, 14 mnkr 2018 och 8 mnkr 2019. Skatten föreslås vara oförändrad till 19:67. För att klara de omfattande investeringarna föreslås att kommunen ökar sin upplåning.

Slutligt beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 17 november.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
070-623 29 00

Mia Franzén (FP)
070-252 99 36

Ankie Bosander, (C)
070-217 80 96

Håkan Paulson (KD)
076-238 85 55

Mats Bergström
ekonomichef
070-723 42 25

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.