Sundsvalls kommun

Påbörjad marksanering ska åtgärda oljeskada vid Åkanten i Nacksta

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2015 14:51 CEST

Sundsvalls Kommun har fått 7 miljoner kronor (från Naturvårdsverket) för att sanera området kring Åkanten i Nacksta. Marken i området är förorenad med diesel eller eldningsolja och det sker utsläpp till Selångersån. Där har kommunen en läns som fångar upp den olja som tränger fram längs strandkanten.

Oljeskadan vid Åkanten i Nacksta (bakom Nöjeshallens lokaler) upptäcktes 2003, då det började lukta olja från platsen och det sipprade ut olja vid strandkanten till Selångersån. Kommunen konstaterade då att marken var förorenad med diesel eller eldningsolja. Föroreningen ligger djupt ned i marken med de högsta halterna kring grundvattenytan. Halterna av olja är så höga att det finns olja flytandes på grundvattenytan i området och det sker ett utsläpp till Selångersån nedanför oljeskadan.

Sedan oljan upptäcktes har kommunen haft en läns, i Selångersån, som fångat upp den olja som trängt fram längs strandkanten. Stadsbyggnadskontoret har även sedan 2006 pumpat olja från grundvattnet. Vi har hittills sanerat cirka 3 800 liter olja från området, och i fjol plockade vi upp cirka 10-15 liter olja per vecka inom det mest förorenade området på platsen.

Källan ännu okänd
Utredningar av området har genomförts i omgångar, delvis med bidrag från Naturvårdsverket. Källan till oljeskadan är dock fortfarande okänd, men utredningar visar att källan med all sannolikhet ligger inom det oljeskadade området.

Med de beviljade pengarna, från Naturvårdsverket, kommer kommunen nu att gräva i det mest förorenade delen i området för att dels söka källan till oljan och dels ytterligare minska utsläppet av olja till Selångersån. Den oljeskadade jorden transporteras sedan bort från området via en tillfällig byggväg från Tegelvägen i Nacksta industriområde. Förutom grävarbetena sker en förtätad provtagning av hela det oljeskadade området så att vi i detalj kan bestämma hur den andra delen av saneringen ska genomföras. Provtagningen och anläggandet av den tillfälliga byggvägen kommer att ske under oktober. Grävarbetena kommer att ske under november och december.

Kommunen framgångsrik att erhålla saneringsbidrag
Att undersöka och sanera förorenad mark är ett kostsamt arbete. Stadsbyggnadskontoret och Miljökontoret har länge samarbetat framgångsrikt för att erhålla statsbidrag till att undersöka och sanera förorenade områden i Sundsvalls Kommun. Med de 7 miljonerna till åtgärden i Nacksta har kommunen nu erhållit cirka 150 miljoner kronor under de senaste 15 åren.

Efter att undersökningen är genomförd kommer Kommunen att ansöka om bidrag för att kunna åtgärda resterande del av området under 2016.

___________________________________________________________________________
För mer information vänligen kontakta:
Astrid Göthe, projektledare Sundsvalls Kommun (Stadsbyggnadskontoret)
Telefon: 060-19 13 92, e-post: astrid.gothe@sundsvall.se

Eller läs mer på:
http://www.sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggprojekt-och-marksanering/Kommunens-marksaneringsarbeten/Akanten-Nacksta-52