Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadshus, 1:a-3:e kvartalet 2010, preliminära uppgifter: Mer än dubbelt upp för antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:39 CET

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303500.aspx

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus mer än fördubblades under de tre första kvartalen 2010 jämfört med samma period 2009. Det är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och påbörjandet är åter på samma nivå som 2004. Påbörjandet av småhus ökade marginellt under samma period.

Totalt påbörjades cirka 18 550 lägenheter och fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

  • 2010: 5 550 lägenheter i småhus och 13 000 i flerbostadshus
  • 2009: 5 454 lägenheter i småhus och 6 320 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2010 uppräknade med 14 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Regionala variationer

Antalet påbörjade lägenheter ökade kraftigt i Västmanlands, Blekinge och Örebro län. Påbörjandet i flerbostadshus i dessa län tillsammans nästan femdubblades medan påbörjandet av småhus minskade jämfört med samma period föregående år. Samtidigt minskade påbörjandet i flertalet län. Däribland Jämtlands och Norrbottens län, och störst procentuell minskning visar Gotlands län.

Definitioner och förklaringar

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent


SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar
Thang Tran
Tfn 08-506 946 92
E-post thang.tran@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.