Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadshus, 1:a-3:e kvartalet 2011, preliminära uppgifter: Småhusbyggandet minskar 13 procent

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:45 CET

Under de tre första kvartalen 2011 påbörjades cirka 5 350 lägenheter i småhus. Det är en minskning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Påbörjandet av lägenheter i flerbostadshus ökade marginellt under samma period.

Totalt påbörjades cirka 18 300 lägenheter och fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

    • 2011: 5 350 lägenheter i småhus och 12 950 i flerbostadshus
    • 2010: 6 156 lägenheter i småhus och 12 414 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2011 uppräknade med 14 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

 

Påbörjade lägenheter 1-3:e kvartalet 1999-2011

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323744.aspx

Andel hyresrätt i flerbostadshus

Andelen hyresrätter i påbörjad nybyggnation var 39 procent i hela riket. I de tre Storstadsområdena var andelen 32 procent, lägst var den i Stor-Stockholm 29 procent, och riket i övrigt 51 procent. I Jönköpings, Kronobergs och Norrbottens län var samtliga påbörjade projekt under de tre första kvartalen 2011 hyresrätter.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Thang Tran
Tfn 08-506 946 92
E-post thang.tran@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.