Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a halvåret 2012, preliminära uppgifter: Nybyggandet av småhus minskar kraftigt

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:51 CEST

Under första halvåret 2012 påbörjades cirka 2 350 lägenheter i småhus, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med första halvåret 2011 då 4 950 lägenheter påbörjades.

Totalt påbörjades ca 9 900 bostadslägenheter under första halvåret 2012, varav 7 550 avser lägenheter i flerbostadshus. Jämfört med samma period föregående år har lägenheter i flerbostadshus minskat med 26 procent (2011: 10 114 lägenheter).

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2012 uppräknade med 35 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter första halvåret 1999-2012 Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - juni 2011 och 2012
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338942.aspx

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är  det senaste årets uppgifter underskattade.

Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 35 procent.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2012-11-22Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Johansson
Tfn 08-506 940 88
E-post johannes.johansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.