Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a halvåret 2013, preliminära uppgifter: Nybyggandet av bostäder fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 10:15 CEST

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 14 550 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2012 då 10 959 lägenheter började byggas.

Påbörjade lägenheter i flerbostadshus står för den större delen av ökningen, cirka 3 350 fler lägenheter påbörjades jämfört med samma period 2012. Nybyggande av småhus går fortfarande trögt, även om 9 procent fler lägenheter har påbörjats jämfört med 2012 så är det färre än motsvarande period tidigare år. Totalt påbörjades cirka 2 950 lägenheter i småhus och 11 600 i flerbostadshus under första halvåret 2013.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2013 uppräknade med 38 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 1:a halvåret 2000–2013

 

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2012 och 2013 efter region

( se tabell )

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik t.o.m. 3:e kvartalet 2013 publiceras 2013-11-28.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Johansson
Tfn 08-506 940 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se