Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 2009, Lägsta påbörjande siffror på tio år

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:38 CET

Under 2009 påbörjades byggandet av 15 250 lägenheter. Det innebär en minskning med 30 procent jämfört med samma period 2008 då 21 900 lägenheter började byggas.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden var:

2009 -  6 350 lägenheter i småhus och 8 900 i flerbostadshus

2008 -  10 184 lägenheter i småhus och 11 716 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2009 uppräknade med 6 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 1:a-4:e kvartalet 1997-2009, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287912.aspx

Minskningen gäller nästan hela landet

Antalet påbörjade byggnationer har minskat kraftigt i nästan alla län. Störst minskning var det i Västerbottens och Västernorrlands län.

Tre län har dock ökat byggandet jämfört med 2008 nämligen Värmlands, Jämtlands samt Norrbottens län. Norrbottens län visar en kraftig ökning.

Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - december 2008 och 2009, se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287912.aspx

Definitioner och förklaringar

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2010-05-06 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Thang Tran
Tfn 08-506 946 92
E-post thang.tran@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.