Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 2010: 25 000 nya lägenheter påbörjade under förra året

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:41 CET

Under 2010 påbörjades byggandet av 24 900 lägenheter. Det innebär en ökning med 48 procent jämfört med året innan då 16 805 lägenheter började byggas. Dock var påbörjandet under 2009 det lägsta på tio år.

Antalet påbörjade lägenheter i småhus ökade med 3 procent till 7 850 lägenheter, medan påbörjandet i flerbostadshus ökade med 85 procent till 17 050. Av dessa utgör knappt hälften - 48 procent - hyresrätter, vilket kan jämföras med nästan två tredjedelar - 65 procent året innan.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:
2010:   7 850 lägenheter i småhus och 17 050 i flerbostadshus

2009:   7 607 lägenheter i småhus och 9 198 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2010 uppräknade med 7 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 1-4 kvartalet 1998-2010

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308480.aspx

Skåne i framkanten för ägarlägenheter
Ägarlägenheter är en ny upplåtelseform i Sverige sedan maj 2009. Totalt har det påbörjats knappt 290 ägarlägenheter med denna upplåtelseform.186 av dessa, nästan två tredjedelar, återfinns i Skåne.

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1-4 kvartalet 2009 resp. 2010 efter region

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308480.aspx

Definitioner och förklaringar
Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Thang Tran
Tfn 08-506 946 92
E-post thang.tran@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.