Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjade bostadslägenheter 1:a - 4:e kvartalet 2006, preliminära uppgifter: Mycket stor ökning av bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:17 CET

Under 2006 påbörjades 44 400 lägenheter, vilket innebär en ökning med 39 procent jämfört med samma period 2005 då 31 844 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2006: 13 500 lägenheter i småhus och 30 900 i flerbostadshus

2005: 12 342 lägenheter i småhus och 19 502 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2006 uppräknade med 7 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Mer information och tabeller finns på http://www.scb.se/templates/pressinfo____193191.asp

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0701) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 8. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter, bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats http://www.scb.se/templates/Product____5592.asp

Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2007-05-21 kl. 09.30.
Producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Agneta Löfgren
Tfn 08-506 947 84
E-post agneta.lofgren@scb.se

Nilserik Sahlén
Tfn 08-506 947 95
E-post nilserik.sahlen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.