Statistiska centralbyrån, SCB

Påbörjade bostadslägenheter 1:a halvåret 2007, preliminära uppgifter: Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskar

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:47 CEST

Under första halvåret påbörjades 12 300 lägenheter. Det är en minskning med 29 procent jämfört med samma tid förra året då 17 327 lägenheter påbörjades. Det är påbörjandet av lägenheter i flerbostadshus som har minskat. Minskningen beror främst på att de generella bostadssubventionerna avskaffats för bostadshus påbörjade efter 31 december 2006.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2007: 6 900 lägenheter i småhus och 5 400 i flerbostadshus

2006: 6 749 lägenheter i småhus och 10 578 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2007 uppräknade med 23 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.Påbörjade nya bostadslägenheter 1:a halvåren 1995-2007
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210861.asp

Avskaffade bostadssubventioner

Regeringen beslutade hösten 2006 att de generella bostadssubventionerna skulle avskaffas för bostäder påbörjade efter 31 december 2006. Detta har inneburit att många byggherrar försökt tidigarelägga byggstarten till före årsskiftet för att få subventionerna. Effekten av detta är svårbedömd men SCB uppskattar detta tidigareläggande av byggstarten till cirka 7 000 lägenheter, huvudsakligen i flerbostadshus.

I och med avskaffandet av subventionerna beräknas påbörjandet av bostäder under 2007, och kanske ännu längre, att vara lägre än vad som annars skulle ha varit fallet.

Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - juni 2006 och 2007 *** Preliminära uppgifter ***
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210861.asp


Storstadsområdena redovisas enligt SCB:s regionala indelningar 2007.

(1) På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.
Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 23 procent.Definitioner och förklaringar

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0703) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 34. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter, bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2007-11-15 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Agneta Löfgren
Tfn 08-506 947 84
E-post agneta.lofgren@scb.se
Nilserik Sahlén
Tfn 08-506 947 95
E-post nilserik.sahlen@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.