Utbildningsdepartementet

Påbyggnadsutbildningars finansiering förändras

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:22 CEST

Eftergymnasiala yrkesutbildningar spelar en allt viktigare roll för att ge fler människor de fördjupade både teoretiska och praktiska kunskaper som ett modernt arbetsliv kräver. Många kommuner har fått höga kostnader som de själva inte har kunnat styra över för elever som deltar i påbyggnadsutbildningar i andra kommuner.

Därför avser regeringen att återkomma med förslag till att systemet med reglerad interkommunal ersättning för påbyggnadsutbildningar skall avskaffas vid utgången av år 2004. Förändringen måste genomföras så att de enskilda deltagarna har möjlighet att fullfölja påbörjade studier.

Ett arbete ska inledas för att pröva om vissa påbyggnadsutbildningar kan vidareutvecklas till utbildningsformer som är statligt finansierade och med ett statligt ansvar. Därmed bör också motsvarande resurser överföras från den kommunala sektorn för att finansiera den överförda verksamheten. Påbyggnadsutbildningar som inte blir aktuella att överföra till annan utbildningsform bör kunna drivas vidare av nuvarande huvudmän.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48